Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy doposaża nauczycieli

Zmiany w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, to główny temat dzisiejszego spotkania z dyrektorami szkół zawodowych z województwa opolskiego, jakie odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Te zmiany to przede wszystkim wyposażenie nauczycieli tych szkół w sprzęt do nauki zdalnej – będzie w sumie 2220 nowych laptopów i 150 komputerów stacjonarnych.

Projekt realizowany jest już od sierpnia 2018 roku i cieszy się dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. To m.in. doposażanie pracowni zawodowych w całym regionie, tworzenie – wspólnie z firmami – szkolnych punktów informacji i kariery, kursy i staże zawodowe dla uczniów. Teraz jednak, przede wszystkim w związku z epidemią i zdalnym nauczaniem, które zapewne, niezależnie od epidemii, częściej będzie wykorzystywane w szkołach, podjęte zostały zmiany w tym projekcie.

 

Wsparcie nauczycieli w sprzęt

Marszalek Andrzej Buła przypominał podczas spotkania, że zarząd województwa już od początku epidemii starał się wspierać poczucie bezpieczeństwa medycznego, społecznego i ekonomicznego mieszkańców, szukając w funduszach unijnych pieniędzy na dodatkowe działania w tych sferach. – Pomyśleliśmy także o bezpiecznej i efektywnej edukacji w nowych warunkach – mówił marszałek. – Dlatego, jak tylko w związku ze zmianami kursu euro, w Regionalnym Programie Operacyjnym pojawiły się oszczędności, stworzyliśmy możliwości wyposażenia nauczycieli szkół ponadpodstawowych  w województwie opolskim w sprzęt do nauki zdalnej. Najpierw uruchomiliśmy program wyposażania nauczycieli liceów ogólnokształcących w laptopy, teraz przyszedł czas na szkoły zawodowe.

Krzysztof Dorożyński, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, cieszył się, że to już kolejne wsparcie dla szkół. – Wcześniej licea ogólnokształcące, teraz szkoły zawodowe. Dzięki temu możemy wyposażyć nauczycieli w nowy sprzęt, wzmocnić możliwość prowadzenia zajęć zdalnych, co daje m.in. możliwości dodatkowej pracy z uczniami, poza tym, co jest ujęte w planach lekcji. To po prostu dodatkowe możliwości, by uczniowie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania – mówił.

Dzięki zmianom w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” już dziś wiadomo, że będzie można kupić 1100 laptopów i 110 komputerów stacjonarnych dla nauczycieli szkół zawodowych.  – Ale dostaliśmy ze szkół zawodowych sygnały, że potrzeby są dużo większe, więc już zdecydowaliśmy, że podwyższymy finansowanie tego projektu o kolejne 4,5 miliona złotych, żeby kupić jeszcze 1120 laptopów i 40 komputerów stacjonarnych – informował dyrektorów szkół marszałek.

 

Tworzymy nowoczesny system nauczania

Marszałek Andrzej Buła mówił także, że zarząd województwa przychyli się także do kolejnego wniosku dyrektorów szkół zawodowych, by za około 1,4 miliona złotych kupić nowoczesne programy informatyczne dla uczniów do nauki konkretnych zawodów, by zapewnić im atrakcyjną edukację. – Mamy świadomość, że same laptopy nie pomogą, więc wspólnie z państwem rozpoczynamy budowanie nowej jakości edukacji zawodowej w regionie.

Wicemarszałek Roman Kolek podkreślał, że te wyasygnowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dodatkowe pieniądze pozwolą na jednakowe potraktowanie wszystkich nauczycieli szkół ponadpodstawowych w całym województwie. – Wyzwaniem jest umieć odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby i oczekiwania, ale współpraca ze szkołami zawodowymi, choćby w ramach tego projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe” dla rynku pracy jest wzorowa i szybko możemy reagować na szybko zgłaszane postulaty – mówił.

Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, które realizuje projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” mówił, że dziś istotą nauczania jest przygotowanie ucznia do stosowania IT w konkretnym dniu. – To jest niezwykle trudne, bo sfera IT rozwija się bardzo szybko. Edukacja zdalna pokazała, że szkoła sobie z tym poradziła, ale powstaje pytanie, jak wykorzystać IT, żeby szkoła dawała sobie z tym radę w każdym  momencie. Dlatego naszym zadaniem jest nie tylko przekazanie sprzętu, ale i metodyki korzystania z tego, bo to ona się ciągle zmienia – zwracał uwagę Lesław Tomczak. Dlatego w projekcie znalazł się nie tylko sprzęt, ale i szkolenia i warsztaty dla wszystkich nauczycieli w korzystaniu z nowoczesnego oprogramowania.

 

Marszałek Andrzej Buła mówił zaś, że działania zarządu województwa to tworzenie stabilnych fundamentów atrakcyjnej edukacji, która musi ułatwiać życie najpierw nauczycielom, a później i uczniom. – W tworzeniu tych fundamentów na pewno pomoże około 4000 laptopów dla wszystkich nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych w regionie, odpowiednie do tego oprzyrządowanie i oprogramowanie oraz system szkoleń – podkreślał.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy