Ryby w centrum nowego projektu

„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w  środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” – to tytuł nowego projektu unijnego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach i kilku partnerów. Właśnie podpisana została umowa na jego realizację.

Muzeum będzie ten projekt realizowało wspólnie z Rybacką Lokalną Grupą Działania Opolszczyzna, Stowarzyszeniem Euro Country i Departamentem Ochrony Środowiska UMWO. Wart jest on niemal 5 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 3 miliony 654 tysiące złotych.

– Ryby też mogą być atrakcją – nie tylko kulinarną. A ten nasz wspólny projekt jest po to, aby w atrakcyjny sposób pokazać przyrodnicze bogactwo środowiska wodnego – mówi marszałek Andrzej Buła, który razem z dyrektorem muzeum podpisywał umowę. Marszałek dodaje, że projekty związane z różnorodnością biologiczną – a to jest właśnie taki projekt – to świetny sposób na poszukiwanie funduszy na uatrakcyjnienie naszego otoczenia.

Projekt zakłada m.in. urządzenie w Muzeum Wsi Opolskiej stałej ekspozycji dotyczącej rybołówstwa, ochrony bioróżnorodności w wodnym środowisku przyrodniczym oraz popularyzującej postawy proekologiczne. Zostanie opracowany, na potrzeby lekcji muzealnych,  przewodnik o florze i faunie stawów oraz ich bliskiego otoczenia, będą prowadzone takie plenerowe lekcje, m.in.  nad stawami oraz w gospodarstwach rybackich. Część projektu to także działania związane z tzw. renaturalizacją stawów (czyli ich czyszczeniem, umocnieniem brzegów, zarybieniem oraz przywróceniem naturalnych siedlisk wodnych).

Dyrektor Jarosław Gałęza cieszy się, że ten projekt wzbogaci ochronę bioróżnorodności w regionie.  – Każdy z partnerów projektu ma jasno określone zadania – mówi. – Dla niektórych będą to działania typowo inwestycyjne, jak np. organizacja punktów turystycznych w atrakcyjnych miejscach nad wodą, dla niektórych będzie to działalność edukacyjna. W przypadku muzeum zaś będą to działania wielowątkowe – zamierzamy odbudować zagrodę raciborską i urządzić tam stałą wystawę poświęconą rybactwu i bioróżnorodności środowiska wodnego, ale zaplanowaliśmy także wiele działań edukacyjnych, popularyzujących ideę bioróżnorodności. To m.in. wydawnictwa, lekcje czy konkursy – będzie to wiele przedsięwzięć w ciągu najbliższych dwóch lat – dodaje.

Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, który od wielu lat wędkuje, nie ukrywa swojej radości z realizacji tego projektu, nie tylko ze względów osobistych.  – To ważny projekt i dla mieszkańców regionu, i dla muzeum – podkreśla. – Przybliżymy  w nim bogactwo podwodnego świata opolskich jezior, rzek i stawów. Ważne jest to, że urządzimy takie miejsce, w którym zbierzemy informacje o wszystkich rodzimych gatunkach ryb, występujących w naszych wodach. Takiego miejsca jeszcze dotąd nie było – mówi i dodaje, że dla muzeum to także istotne przedsięwzięcie.  – To jeden z największych projektów Muzeum Wsi Opolskiej w ciągu ostatnich lat. Mam nadzieję na zainteresowanie nim mieszkańców i zwiedzających muzeum.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy