Sesja sejmiku województwa na odległość

Dnia 28 kwietnia radni województwa po raz pierwszy obradowali na odległość. XVII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, zgodnie z decyzją przewodniczącego sejmiku Rafała Bartka, odbyła się w trybie zdalnym. Wzięli w niej udział wszyscy radni.

Takie przeprowadzenie obrad umożliwia ustawa z 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Trzy sfery bezpieczeństwa

Marszałek Andrzej Buła na początku sesji poinformował radnych, jakie do tej pory działania podejmował zarząd województwa w celu przeciwdziałania pandemii i pomocy mieszkańcom w tej sytuacji.  – Nasze działania to przede wszystkim przesunięcia w funduszach europejskich, a sytuacja w tej sferze zmienia się bardzo dynamicznie. Skupiamy się na trzech sferach bezpieczeństwa  – zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego. A ostatnio pojawiła się możliwość podjęcia działań także w sferze edukacji. Już dziś wiemy, że do końca maja uda nam się zaangażować ponad 288 milionów złotych z unijnych funduszy na takie zadania – mówiła Andrzej Buła.

Bezpieczeństwo zdrowotne to przede wszystkim pomoc dla 29 szpitali, a dzięki zmianom uregulowań prawnych skorzysta z niej także pięć szpitali prywatnych w regionie. – To także wsparcie dla stacji krwiodawstwa, sanepidu, ratownictwa medycznego, ale także wszystkich ochotniczych straży pożarnych w regionie – informował marszałek.

Na bezpieczeństwo społeczne przeznaczono ponad 20 milionów złotych. To przede wszystkim dwa duże projekty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej realizowane we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w gminach i powiatach, a więc m.in. usługi kuriera społecznego w gminach, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla pracowników socjalnych i dla domów pomocy społecznej czy wsparcie domów dziecka.

– W trosce o bezpieczeństwo ekonomiczne szybko uruchomiliśmy pożyczki obrotowe z półrocznym okresem karencji, już za kilka dni trafią do nas dodatkowe pieniądze – w sumie 44 miliony złotych – na kolejne instrumenty pożyczkowe dla Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Śląska. Pracujemy także nad nowym produktem dotacyjnym dla małych i średnich firm – mówił Andrzej Buła.

Marszałek poinformował także, że zmiany w kursie euro i oszczędności w projektach sprawiły, że pojawiły się dodatkowe pieniądze, które będą wykorzystane na pomoc szkołom zawodowym i ogólnokształcącym w nauczaniu zdalnym. Będzie także dodatkowa pomoc dla ochotniczych straży pożarnych  – to około 2,6 miliona złotych na doposażenie w sprzęt ratowniczy, m.in. namioty i drobny sprzęt pomagający szpitalom.

Będzie lepsza diagnostyka?

Wicemarszałek Roman Kolek mówił natomiast o diagnostyce w kierunku koronawirusa w naszym regionie. – Poprosiłem Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o zbiorcze dane  dotyczące diagnostyki. Przypomnę, że na terenie województwa opolskiego badania prowadzone są dopiero od 13 marca. Obecnie w ciągu doby opolskie laboratorium wykonuje około 100 próbek dziennie, ale to nie oznacza, że badanych jest stu pacjentów – bo próbki są u pacjentów powtarzane.  Dziś ten tryb badań jest zbyt długi, a nasze szpitale zlecają badania w laboratoriach poza województwem w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Na wyniki czeka się około 72 godzin. Dobrą wiadomością jest to, że dzięki funduszom unijnym, pomocy rządowej i samorządowej pojawią się nowe możliwości badań – informował wicemarszałek. Urządzenia do prowadzenia badań diagnostycznych pozyskały Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Szpital Wojewódzki, szpital jednoimienny w Kędzierzynie-Koźlu i dzięki pomocy powiatu szpital w Nysie. – Te nowe urządzenia będą mogły wykonywać pojedyncze próbki, a wyniki mogą być już po godzinie. Takie badania są bardzo potrzebne właśnie w szpitalach, gdzie pojawiają się pacjenci „z ulicy” – mówił Roman Kolek podkreślając jednak, że póki co te urządzenia nie posiadają dedykowanych im zestawów testów. – Mamy nadzieję, że te testy, szybko się pojawią. Ten nowy potencjał diagnostyczny pozwoli na przebadanie 380 próbek na dobę – w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 200, w Szpitalu Wojewódzkim – 20, w Kędzierzynie-Koźlu – 120, a w Nysie – 40. To wciąż są za małe liczby ze względu na potrzeby, ale szansą są m.in. prace polskich naukowców z Poznania, związane z możliwościami szybkiego testowania – dodawał.

Podkreślał na koniec, że przez długi czas działalność medyczna będzie musiała być prowadzona w innych niż do tej pory standardach i do tego musimy się przygotowywać.

Pomoc dla gospodarki

Szczegóły działań związanych ze wsparciem gospodarczym przedstawił członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

– Są one rozproszone, realizują je m.in. Wojewódzki Urząd Pracy z powiatowymi urzędami pracy – mówił. Na dzisiaj powiatowe urzędy pracy przyjęły już 969 wniosków o wsparcie z RPO, do tej pory podpisano 59 umów z przedsiębiorcami na łączną kwotę ponad 108 tysięcy złotych. PUP-y udzielają także pożyczek do 5 tysięcy zł mikroprzedsiębiorcom i osobom fizycznym prowadzącym działalność. W naszym regionie złożono już  10 925 wniosków o takie pożyczki, udzielono zaś 2586 pożyczek na kwotę niemal 12 milionów 930 tysięcy zł. WUP natomiast koordynuje świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń pracowników – do dzisiaj przedsiębiorcy złożyli 751 wniosków na kwotę  ponad  117 milionów zł. Pomoc ta dotyczy ponad 23 tysięcy pracowników. Do dzisiaj pozytywnie rozpatrzono 269 wniosków na kwotę ponad 44 milionów zł.

– Warto wspomnieć także o pożyczkach obrotowych udzielanych przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju  – do ORFR wpłynęły 74 wnioski na ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. Już podpisano 20 umów, a wypłacono przedsiębiorcom 15 pożyczek na kwotę 704 000 zł. Najbardziej zainteresowane tą formą pomocy są takie branże, jak piekarnie i cukiernie, branża gastronomiczna, budowlana, handel i usługi – informował Szymon Ogłaza.

Na koniec poinformował też, ze w ubiegłym tygodniu Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki uruchomiło platformę wsparcia dla przedsiębiorców. – To nie jest tylko prosta infolinia, ale staramy się prowadzić każdego przedsiębiorcę. Pracownicy OCRG, poznając ich sytuację, przesyłają im konkretne wnioski i kierują bezpośrednio do odpowiednich instytucji – mówił wicemarszałek.

Zmiany budżetu

Podczas sesji radni podjęli uchwały, wymagające decyzji w obecnej chwili. Były to przede wszystkim kolejne zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 i budżetu na ten rok. Zmiany budżetu dotyczyły  m.in. zmniejszenia dochodów województwa, związanych ze zmniejszonymi subwencjami z budżetu państwa. Zmiany to także wprowadzenie do budżetu kilku nowych inwestycji drogowych (największa z nich to przebudowa drogi nr 409 Zielina-Kujawy), możliwych dzięki pieniądzom pozostałym jeszcze w RPO na inwestycje drogowe. To także korekty zadań związane z obecną sytuacją epidemiczną – powoduje ona, że realizacja niektórych projektów przesuwa się na kolejne lata.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy