Małe granty dla uczelni – konkurs rozstrzygnięty

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Dofinansowanie uzyska sześć projektów.

Do konkursu mogły być zgłaszane projekty, służące promocji  atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni oraz wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.

Komisja konkursowa oceniła oferty i na podstawie tych ocen Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30 marca  2020 r. podjął uchwałę o przyznaniu dotacji na 6 projektów na łączną kwotę 50 000 zł.

Dotacje otrzymają:

1/ Uniwersytet Opolski – Przeszłość. Przyszłość. Ogólnopolskie seminarium prawa ochrony zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. profesora Jana Pruszyńskiego w pałacu w Lubostroniu – 3 000 zł

2/ Uniwersytet Opolski – Nowoczesna edukacja. Polsko-ukraińskie spotkanie młodych – 10 000 zł

3/ Uniwersytet Opolski – Organizacja i obsługa 12 Polskiej Konferencji Chromatograficznej – 10 000 zł

4/ Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – Akademia umiejętności zawodowych – V edycja – 9 750 zł

5/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – XVI Nyski Festiwal Nauki pod hasłem „IT w nauce i biznesie” – 7 250 zł

6/ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu – Konferencja: Nowy wzorzec rehabilitacji medycznej (17-19.092020) – 10 000 zł

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy