NAGRODA OSTOJA POKOJU im. Matki Ewy – zgłaszanie kandydatur

Jeszcze do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury do nagrody „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy.

  • To nagroda dla osób i organizacji zajmujących się działalnością społeczną i charytatywną na terenie  województw śląskiego i  opolskiego
  • Nominacje mogą nadsyłać organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe, osoby fizyczne (grupy min. 15 osobowe)
  • Kandydatów można zgłaszać osobiście  w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej  2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32 397 65 93 zz@um.bytom.pl) z tematem  oznaczonym „Nagroda Ostoja Pokoju 2018”.
  • Poniżej znajduje się formularz, na którym można zgłaszać kandydatów do nagrody.

Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz  zaangażowania w rozwiązywanie problemów Społecznych.

Będzie przyznana już po raz siódmy. Ustanowiły ją  samorządy województw śląskiego i opolskiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gmina Bytom.

REGULAMIN – NAGRODA OSTOI POKOJU IM. MATKI EWY 2018

Formularz zgłoszeniowy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy