SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU PROGRAMU REGIONALNEGO – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

W dniu 6 grudnia 2021 r. uchwałą nr 6070/2021 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Załącznik:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy