Najważniejszym projektem dobra współpraca

Dwadzieścia spotkań Międzyinstytucjonalnego Zespołu ds. Wdrażania RPO w ciągu pięciu lat, ale przede wszystkim 106 projektów, realizowanych przez samorząd województwa  dla mieszkańców regionu, to dobry moment na podsumowania. 

Efektem są m.in. lepsze drogi wojewódzkie, nowoczesny sprzęt w naszych szpitalach, ekologiczne rozwiązania w budynkach jednostek samorządu, lepsza opieka nad najmłodszymi i nieco starszymi mieszkańcami regionu,  wsparcie edukacji ogólnej i zawodowej. Spektrum działań jest ogromne.

Beneficjentem projektów jest województwo opolskie, a właściwie jego mieszkańcy. W sumie było ich od początku 2014 roku 106, z czego 72 zostały już zrealizowane. Ich wartość to ponad miliard złotych, z tego blisko 900 milionów stanowiło dofinansowanie unijne. Realizują je urząd marszałkowski i nasze jednostki – m.in. szpitale, placówki kultury, Wojewódzki Urząd Pracy czy Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

 

Za projektami stoją ludzie

Na spotkanie w urzędzie marszałkowskim zaproszeni zostali pracownicy wszystkich instytucji samorządu województwa, odpowiedzialnych za wdrażanie projektów własnych w ramach RPO. – Czas biegnie szybko. Dyskutujemy o tym, jak sobie radzimy z przygotowaniem i rozliczeniem projektów. Dzisiaj skupiamy się wokół hasła „Opolskie to nasza wspólna sprawa”. Płynnie rozliczamy perspektywę 2014 – 2020 i jesteśmy u progu nowego finansowania unijnego 2021 – 2027. Rozpoczęliśmy już rozmowy z Komisją Europejską nt. tego, co może być finansowanie od roku 2021. Stawiamy na dobrą kontynuację m.in. wsparcie kształcenia zawodowego, przyszłych i młodych rodziców oraz dzieci. To nasze priorytety na najbliższe lata – opowiada Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

 

Efekt synergii

– Stworzyliśmy na potrzeby dobrej realizacji projektów samorządu województwa opolskiego wspaniały zespół. To nasza wewnętrzna inicjatywa. Najbardziej cieszę się z dobrej komunikacji, nie obwarowanej  żadnymi warunkami. Nasze dwudzieste spotkanie to okazja do pokazania, co nam się udało przed te lata wspólnie wypracować. To aż 106 projektów na rzecz mieszkańców, stąd tak liczna reprezentacja na tym spotkaniu wszystkich naszych instytucji – mówi marszałek Andrzej Buła. – Chcemy  podkreślić rolę osób, które te projekty pisały, rozliczały, nadzorowały i czuwały nad ich skuteczną realizacją. Ale naszym najważniejszym projektem, spośród tych zrealizowanych do tej pory, jest nasza współpraca –podkreśla marszałek.

 

U progu nowej perspektywy

Marszałek przyznaje, że bardzo liczy, że ta dobra współpraca i ciekawe projekty samorządu będą kontynuowane w kolejnej perspektywie. – Priorytety będą te same. Mam nadzieję, że nadal będziemy  mogli tworzyć projekty własne, pozakonkursowe. Chcemy skończyć nową pespektywę i płynnie wejść w nową – mówi.

Zdaniem marszałka Andrzeja Buły trudno dziś powiedzieć, które z projektów były najistotniejsze dla mieszkańców.  – Jedni docenili wsparcie przy dopłacie do żłobka czy opieki dziennej, dla innych ważna jest droga, którą codziennie jeżdżą do pracy, jeszcze inni bardziej  sobie cenią wsparcie pracowni w szkołach zawodowych i możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu w szpitalu – mówi.

 

***

106 projektów, realizowanych przez samorząd województwa i jego jednostki to m.in. wsparcie przedsiębiorców, termomodernizacje budynków i wprowadzanie rozwiązań przyjaznych środowisku (np. w Mosznej, Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie czy Muzeum Wsi Opolskiej), 40 projektów na drogach wojewódzkich, nowoczesne Impulsy na opolskich torach, projekty edukacyjne (wsparcie szkól zawodowych, stypendia dla najzdolniejszych, projekty Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji rozwijające umiejętności i kompetencje uczniów), projekty placówek kultury, 17 projektów inwestycji w infrastrukturę (przede wszystkim nowoczesny sprzęt) szpitali. To także cały szereg projektów opieki nad matką i dzieckiem, badań dla najmłodszych i kobiet w ciąży, wsparcia opieki żłobkowej (wykształcenie opiekunek czy dopłaty do żłobków), profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

A w całym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020 do końca roku 2019 udało się już przeprowadzić 199 naborów na łączną kwotą 3 miliardów 568,8 milionów złotych  – to 88,72% dostępnych w ramach programu pieniędzy. Pod względem rozliczanych wydatków opolskie wciąż jest na pierwszym miejscu wśród wszystkich województw.

KK/VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy