Kolejny apel do ministra zdrowia

Opolscy psychiatrzy apelują do ministra zdrowia o zmiany norm zatrudnienia pielęgniarek w opiece psychiatrycznej. Według ich opinii zmiany te nie tylko nie gwarantują bezpieczeństwa pacjentów, ale stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Pismem do ministra zdrowia zakończyło się robocze spotkanie marszałka województwa z ekspertami, zajmującymi się opieką psychiatryczną w regionie. Przypomnijmy, że w województwie opolskim przygotowywany  jest Regionalny Program Zdrowia Psychicznego. I to właśnie na jego tle specjaliści wyrazili swoje obawy związane ze zmianami, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Zawarte zostały one w załączniku do rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. – Zmiany te nie tylko nie gwarantują bezpieczeństwa pacjentów, ale stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego – podkreśla wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek. – Potrzeba dostosowania systemu opieki do naszych możliwości. Trzeba mieć świadomość, jak normy mają być realizowane. O tym rozmawialiśmy już ponad pół temu, ale trwająca wtedy kampania wyborcza sprawiła, że ten temat nie wybrzmiał. Dyrektorzy nadal z trwogą opowiadają o tych nowych regulacjach. Normy są bardzo niebezpieczne dla dobrego funkcjonowania psychiatrii, a wysłany wtedy list do ministra pozostał bez odzewu z jego strony  – dodaje Roman Kolek.

Normy nakładają konieczność dodatkowego zatrudnienia pielęgniarek, a na takie rozwiązanie nie są przygotowane szpitale. Na rynku również nie ma wystarczającej liczby personelu.

Krzysztof Nazimek, dyrektor szpitali w Opolu i Branicach zaznacza, że nie ma obecnie możliwości dostosowania się do wymagań ministra. – Nie nadążamy za zmieniającymi się warunkami. Od 1 stycznia nowe rozporządzenie wymaga odrębnego lekarza w izbie przyjęć i odrębnego lekarza w oddziale. W naszych warunkach jest to niewykonalne. Musielibyśmy zatrudnić dodatkowo 12 lekarzy i całkowicie zmienić specyfikę oddziałów jakie mamy w naszym centrum – tłumaczy Krzysztof Nazimek. – Nie mamy kandydatów gotowych do pracy ani rezydentów. Dodatkowo obniżono liczbę łóżek jakie mogą być w szpitalu. Wprowadzenie zmian nastręcza wiele problemów związanych z funkcjonowaniem szpitali – dodaje Krzysztof Nazimek.

Wicemarszałek Roman Kolek podkreśla, że dziś psychiatria w Polsce jest w stanie kryzysu, a szczególnie dramatycznie przedstawia się sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży. – Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek zawarte w ministerialnym rozporządzeniu kryzys ten drastycznie pogłębią, prowadząc do likwidacji całodobowych podmiotów, tj. szpitali i oddziałów psychiatrycznych. Stanie się tak, bowiem absurdalna wielkość minimalnych norm tzn. jeden przeliczeniowy etat na dwa łóżka prowadzi do konieczności zatrudniania w poszczególnych szpitalach nawet kilkudziesięciu nowych pielęgniarek, których niedobór na rynku pracy nie zostanie wyrównany w najbliższych latach – mówi wicemarszałek Roman Kolek.

PW

Nasze serwisy