Kolejne pieniądze dla organizacji pozarządowych

750 tysięcy złotych to pula pieniędzy przeznaczona w tym roku dla organizacji pozarządowych w konkursach, prowadzonych przez Buro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego. Właśnie ogłoszono pierwszy z nich – na tzw. wkłady własne.

Ruszają pierwsze konkursy w których mogą wziąć udział organizacje pozarządowe. Przypomnijmy, że ogłoszono już konkursy dotyczące sportu, kultury i turystyki. W najbliższym czasie planowane są jeszcze m.in. konkursy  dotyczące odnowy wsi i dziedzictwa kulinarnego oraz współpracy z zagranicą.

Wszystkie organizacje i stowarzyszenia muszą spełnić warunek działania na rzecz mieszkańców Opolszczyzny, muszą również tutaj być zarejestrowane. Urząd Marszałkowski wspiera również organizacje w zdobywaniu pieniędzy zewnętrznych i temu właśnie służy ogłoszony dziś konkurs. – Nie tylko przekazujemy fundusze na konkretne zadania, ale również widzimy potrzebę wsparcia i przekazania im pieniędzy na wkłady własne. Często organizacje tych pieniędzy nie mają, a to je wyklucza w konkursach, organizowanych m.in. przez ministerstwa. Pula pieniędzy na wkłady własne jest ważnym wsparciem w rozwijaniu ich działalności – mówi  wicemarszałek Zbigniew Kubalańca. W pierwszej tegorocznej edycji tego konkursu przeznaczono na ten cel 100 000 złotych, kolejne 50 000 zł będzie do podziału na przełomie maja i czerwca.

 

Jednym z konkursów, planowanych w najbliższym czasie, powinny być zainteresowane np. ochotnicze straże pożarne. –  Jest on skierowany na wspieranie działań zapewniających porządek i bezpieczeństwo publiczne, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia. Inny konkurs pozwoli ubiegać się o pieniądze organizacjom, zajmującym się wspieraniem działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Ten konkurs w zeszłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem i podobnie jak w pozostałych przypadkach podnosimy kwotę dotacji. Będzie to 200 000 zł – informuje wicemarszałek.

Po raz pierwszy zarząd województwa zaproponuje również konkurs związany np. z doposażeniem biur organizacji – na wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne trzeciego sektora zarząd województwa przeznaczy 100 000 złotych. – Dzięki tym pieniądzom będzie można kupić np. sprzęt komputerowy, wszystko to, co służy organizacji pracy takiego biura – dodaje Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO. Będą także pieniądze – 150 000 złotych – na promocję wolontariatu, poprzez wspieranie przedsięwzięć, w tym m.in.  szkoleń, działań doradczych i promocyjnych.

– Śledząc aktywność organizacji pozarządowych widzimy, że znacząco się profesjonalizują. Potrzebują pieniędzy na wkłady własne, promocję, organizację swojej pracy. Warto z tych pieniędzy skorzystać, tym bardziej, że procedura złożenia wniosku nie jest trudna – zaznacza Barbara Kamińska.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy