Kolejny odcinek drogi 454 do przebudowy

Inwestycje drogowe – mimo obecnej sytuacji – nie zwalniają. W Zarządzie Dróg Wojewódzkich podpisano dziś umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej 454 w miejscowości Biestrzykowice. Inwestycja potrwa do lipca przyszłego roku.

– To zadanie o wartości 7,2 miliona złotych, które zrealizuje firma LARIX z Lublińca. Zostanie przebudowana nawierzchnia na długości półtora kilometra drogi, od Nowego Folwarku do Jastrzębia powstanie ciąg pieszo rowerowy o długości około 600 metrów, zaś w samych Biestrzykowicach kilometrowa ścieżka rowerowa – mówi członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

Standardem na tych przebudowach są zatoki autobusowe (tutaj dwie), nowe zjazdy publiczne i indywidualne, oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych oraz oświetlenie drogowe czy budowa elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowych elementów odblaskowych, płyt  integracyjnych i  barier energochłonnych). Zostanie także przebudowany most na tym odcinku drogi.

– Nie zwalniamy pomimo epidemii  – mówi Kajetan Sowa z firmy Larix, dla której to kolejna inwestycja na naszych drogach wojewódzkich. Larix przebudowuje odcinek Ładza-Pokój, jest też na kończącej się budowie w Naroku. – W miarę możliwości chcemy wejść na tę budowę jak najszybciej – dodaje Kajetan Sowa.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Horaczuk cieszy się, że kolejny odcinek na tej bardzo ważnej  drodze będzie bezpieczny. – Łącznie z przebudowanym odcinkiem w Jastrzębiu i tym kilka lat temu w gminie Świerczów,  będziemy mieli ponad 6 i pół kilometra kompleksowo przebudowanej infrastruktury drogowej. Przede wszystkim powstaje infrastruktura w pełni separująca pieszych od ruchu samochodowego na tej jednej z najbardziej ruchliwych dróg w regionie – podkreśla.

Warto przypomnieć, że zaawansowane są również prace na innym odcinku drogi 454 od Ładzy do Pokoju. Niemal zakończono roboty odcinka od strony Pokoju, natomiast w Ładzy wykonano połowę  pracy – jest już kanalizacja, przepusty pod drogą, sieć telekomunikacyjna i elektryczna. Położono także nawierzchnię asfaltową na odcinku około 1,3 km od strony Opola do skrzyżowania na Popielów. Całość tej inwestycji kosztuje 19,6 miliona złotych.

Rozbudowa drogi w Biestrzykowicach  jest kontynuacją kompleksowej modernizacji  drogi relacji Opole -Namysłów. Na drodze nr 454 do tej pory przebudowano między innymi  – oprócz wspominianej Ładzy-Pokój – odcinki w Kup, Krzywej Górze, Pokoju, Jastrzębiu, wybudowano obwodnicę Czarnowąsów. Wszystkie te budowy były dofinansowane z funduszy unijnych, z regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego.  W sumie przebudowano około 17,08 km drogi za kwotę 171,5 mln zł.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy