Dialog społeczny coraz intensywniejszy

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, fora młodzieży i seniorów – przedstawiciele tych wszystkich gremiów spotkali się z zarządem województwa, by podsumować tegoroczne działania. To także okazja do wymiany doświadczeń.

Zamek w Mosznej gościł przedstawicieli środowisk dialogu społecznego województwa opolskiego. Z członkami zarządu województwa opolskiego spotkali się przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego trzeciej kadencji, Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i Forum Seniorów Województwa Opolskiego. To pierwsza okazja do tak szerokiego spotkania  tych gremiów. Umożliwiło ją Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego urzędu marszałkowskiego, które koordynuje współpracę samorządu województwa ze wszystkimi środowiskami pozarządowymi. Uczestnicy mieli okazję bliżej się poznać i porozmawiać o wizji Województwa Opolskiego na nadchodzące 10 lat. Marszałek Andrzej Buła i wicemarszałek Zbigniew Kubalańca wręczyli zgromadzonym drobne świąteczne upominki i złożyli życzenia w imieniu władz regionu.

To było już ostatnie posiedzenie rady działalności pożytku publicznego tej kadencji, była więc okazja do podziękowania jej członkom za pracę. Dziękował wicemarszałek Roman Kolek, a jednym z ostatnich stanowisk, jakie przyjęła rada, było zaopiniowanie  nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Wojewódzkiej radzie dialogu przewodniczy w tym roku wojewoda, więc  jej obrady prowadziła wicewojewoda Violetta Porowska. Członkowie rady mogli zapoznać  się m.in. z przebiegiem prac nad nową strategią rozwoju województwa opolskiego, które w przyszłym roku rusza pełną parą. O pracach nad strategią informował członków WRDS członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

Była także okazja do pracy warsztatowej  – młodzi z seniorami dyskutowali o przyszłorocznych wspólnych przedsięwzięciach, zaś warsztaty rady ds. osób niepełnosprawnych i rady ds. rodziny dotyczyły sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy