Kolejne pieniądze na rozwój rybactwa w regionie

Dodatkowy półtora miliona złotych otrzymała Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”. Łączny budżet na realizację projektów po tej zmianie wyniesie  ponad 13 milionów 500 tysięcy złotych.

Rybacka Lokalna Grupę Działania „Opolszczyzna” ma pieniądze m.in. dla hodowców ryb z województwa opolskiego. Można je wykorzystać na inwestycje związane z rybactwem i przetwórstwem rybnym. Marek Adamus, dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych uważa, że to ważne wsparcie dla przetwórców rybnych. – Pieniądze mogą być wykorzystane przez osoby zajmujące się akwakulturą. Obecnie zwróciliśmy się z pytaniem o zapotrzebowanie na inwestycje u bezpośrednich producentów ryb. Można z tych pieniędzy sfinansować m.in. środki transportu do rozwożenia ryb, ale też zatrudnić pracowników zajmujących się działalnością rybacką czy zbudować lub wyposażyć przetwórnie – tłumaczy.

W Niemodlinie planowana jest budowa budynku, w którym znajdzie się przetwórstwo rybne. Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” Jakub Roszuk zaznacza, że obok inwestycji nadal jest potrzebna promocja opolskiego karpia. A co za tym idzie, wzmocnienie sieci restauracji promujących w swojej karcie dań potrawy z ryb, w szczególności właśnie z opolskiego karpia. – Dziś musimy jeszcze bardziej zadbać o promocję karpia, tym bardziej, że hipermarkety wycofały się z jego sprzedaży. Chcemy, aby karp był przetworzony i w ten sposób sprzedawany. Nasze hasło, to „karp nie tyko od  święta”. Obecnie mamy kilkanaście miejsc w województwie, gdzie przez cały rok można kupić karpia. Dołącza się wiele restauracji, które chcą sprzedawać tą rybę – mówi Jakub Roszuk.

Dotychczas Rybacka Lokalna Grupę Działania „Opolszczyzna” przeprowadziła 51 naborów na łączną kwotę ponad 21,6 milionów złotych.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zaznacza, że dzięki dobrej współpracy z partnerami udało się zdobyć dodatkowe pieniądze. – Przekazujemy te pieniądze zarówno gminom, jak i przedsiębiorcom. Cieszę się, że np. Krzysztof Pawliszyn, hodowca ryb, który jest również właścicielem przetwórni, wyszedł z propozycją sprzedaży poza granicę kraju. Wspieramy również restauratorów, chcemy zachęcić ich do uczestnictwa w projekcie „Opolskie ze smakiem” – dodaje Andrzej Buła.

Dodajmy, że w ramach dofinansowania projektów przez RLGD „Opolszczyzna” zostały lub będą zrealizowane m.in. takie projekty, jak: zagospodarowanie przestrzeni parku Zamku Niemodlin i wyposażenie w infrastrukturę promującą dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich. Gmina Turawa zaplanowała zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego. Gmina Pokój będzie nadal odnawiała zabytkowy park. – Te pieniądze są ważne dla tych beneficjentów. Dzięki nim mogą realizować swoje pomysły – dodaje marszałek.

Z pieniędzy cieszy się Joanna Kardasińska, prezes Fundacji na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin. – Chcemy nadal rozwijać infrastrukturę dziedzictwa rybackiego. Zamek historycznie był związany z gospodarstwem rybackim. Teraz są to dwie odrębne instytucje, ale dziś ściśle ze sobą współpracujemy. Przygotowaliśmy ścieżkę, która pozwala nie tylko zwiedzić zamek, ale także przejść na część gospodarstwa, gdzie znajdują się stawy i można kupić ryby. Nadal będziemy upiększać z tych pieniędzy park, ale również przygotowaliśmy ofertę rekreacyjną dla turystów i naszych mieszkańców – dodaje Joanna Kardasińska.

PW

Nasze serwisy