SOR i zabezpieczenie pacjentów trafiających do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – fakty

Po 31 stycznia 2020 r. Szpital Wojewódzki nadal będzie przyjmował pacjentów – i to jest fakt. A w związku z licznymi nieprawdziwymi doniesieniami dotyczącymi szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o. informujemy, że sytuacja wygląda następująco:

 • Po 31 stycznia 2020 r. Szpital Wojewódzki nadal będzie przyjmował pacjentów. W miejsce obecnie funkcjonującego SOR zostanie przeniesiona nocna i świąteczna pomoc medyczna, a jeżeli NFZ przyjmie propozycje szpitala, to dodatkowo zostanie utworzona izba przyjęć oraz powstanie oddział dzienny szybkiej diagnostyki, terapii i chirurgii. W ten sposób wiele potrzeb dotychczasowych pacjentów SOR zostanie zabezpieczonych.
 • Kryzys szpitalnych oddziałów ratunkowych nie jest wywołany złym zarządzaniem przez dyrekcje szpitali, a słabościami systemu i jest wynikiem zaniedbań kilku ostatnich lat.
 • Samorząd Województwa Opolskiego i wszystkie inne samorządy województw zgłaszały liczne uwagi do rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. SOR – jednak większość z nich nie została uwzględniona, co powoduje że wiele aktualnie funkcjonujących SOR nie spełnia kryteriów wymaganych przepisami prawa.
 • Marszałek Województwa Opolskiego żąda informacji, czy odpowiedzialni za system ratownictwa Wojewoda i NFZ przeprowadzili kontrolę SOR i są w stanie udowodnić, że wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w województwie opolskim spełniają kryteria wymagane rozporządzeniem. NFZ i Wojewoda są zobowiązani sprawdzać spełnienie wszystkich wymogów w ramach prowadzonych kontroli. O ich ujawnienie wnioskuje Marszałek.
 • Z całą stanowczością można stwierdzić, że zrobiono wszystko co możliwe, aby SOR przy ul. Katowickiej uratować, ale wobec bierności decydentów odpowiedzialnych za system ratownictwa spełnił się najczarniejszy scenariusz, przed którym ostrzegano już od 2017 roku. Liczna korespondencja w tej sprawie jest dostępna.
 • Planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem ratownictwa medycznego należy do zadań Wojewody. O problemach na SOR Wojewoda był informowany od 2017 roku. W lipcu weszło w życie rozporządzenie, które uniemożliwiło dalsze funkcjonowanie SOR na ul. Katowickiej i o tym fakcie został poinformowany Wojewoda i dyrektor NFZ. Od tego czasu deklarujemy gotowość do współpracy na rzecz stworzenia systemu wsparcia, który zapełni lukę po zamykanym SOR, ale nikt rozmów nie chce podjąć.
 • 9 lipca 2019 roku prezes Renata Ruman Dzido złożyła do NFZ informację, że SOR przy ul. Katowickiej nie spełnia i nie ma szansy spełnić wszystkich warunków, które nałożyło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie SOR, opublikowane i obowiązujące od 1 lipca 2019. To pismo zawierało propozycję zamiany SOR na Izbę Przyjęć. W kolejnej korespondencji z dnia 1 sierpnia i 4 września prezes Ruman Dzido podkreślała, że zamknięcie SOR jest nieuniknione, możliwe jest jednak przesunięcie terminu zamknięcia, po to aby umożliwić remont SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców województwa opolskiego. Niestety, żadne rozmowy nie zostały podjęte, a dnia 4.09.2019 NFZ podpisał ze szpitalem został aneks do umowy, w ramach którego strony zgodnie ustalają rozwiązanie umowy w zakresie świadczeń w SOR ze skutkiem na dzień 31.01.2019. Żadne rozmowy i próby rozwiązania ze strony NFZ nie zostały podjęte.
 • Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który od lutego będzie prowadził jedyny SOR w Opolu twierdzi, że NFZ go o tym fakcie nie poinformował – nie prowadzono z nim żadnych rozmów a co gorsza, o fakcie rozwiązania umowy dowiedział się z mediów.
 • Sytuacja na szpitalnych oddziałach ratunkowych jest trudna w całym kraju, a województwo opolskie ze względu na niską liczbę lekarzy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców najdotkliwiej to odczuwa.
 • Na SOR jest olbrzymi napływ pacjentów, z czego większość nigdy by tam nie trafiła, gdyby cały system działał sprawnie.
 • Samorząd Województwa Opolskiego i dyrekcja szpitala są gotowi do rozmów i wspólnego szukania coraz lepszych rozwiązań dla pacjenta… ale na razie nie ma z kim rozmawiać.

Nagranie z konferencji prasowej, podczas której szczegółowo mówiono o tych sprawach dostępne jest na stronie https://www.facebook.com/opolskie/  . Zapraszamy do oglądania i słuchania.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy