Pomysł na starcie kluczem do biznesu – ruszył II nabór

Masz powyżej 30 lat, jesteś osobą bezrobotną lub osiągasz niskie dochody? Postaw na swój rozwój! Skorzystaj z projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy i rozpocznij własną działalność gospodarczą. Na zgłoszenia czekamy do 27 września.

O dofinansowanie mogą starać się wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 30 lat. Warunkiem jest, aby były osobami bezrobotnymi, niepracującymi zawodowo lub pracującymi, ale z dochodami, które nie przekraczają najniższego wynagrodzenia. To oferta także dla odchodzących z rolnictwa. Dzięki projektowi na opolskim rynku pracy może pojawić się 200 nowych firm. To szansa także dla imigrantów i Polaków wracających z zagranicy.

Wsparcie jest znaczące

W projekcie udzielane są dotacje na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł oraz wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy (do 2 100 zł miesięcznie przez pierwsze 6 m-cy i 1 600 zł miesięcznie przez kolejne  6 m-cy). Łącznie można otrzymać do 49 200 zł brutto. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących prowadzenia firmy i pisania biznesplanu oraz doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystywania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.
– Opolski biznes opiera się o małe i średnie firmy, ale także o mikroprzedsiębiorstwa. Projekt to kolejny etap wspierający opolską gospodarkę. To szansa dla osób poszukujących drogi zawodowej, mających entuzjazm, pomysł i chęci – mówi wicemarszałek Roman Kolek.

Pierwszy nabór za nami, kolejne przed nami

Jak dodaje Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, liczy się motywacja i pomysł, aby działać na rynku, tworzyć firmę i ją rozwijać. – Za nami pierwszy nabór. Wpłynęło 97 zgłoszeń (46 kobiet, 51 mężczyzn), z czego 70 przeszło do kolejnego etapu. Wśród nich zostanie wyłonionych 50, które otrzymają dofinansowanie. Łącznie w czterech naborach udzielimy 200 dotacji.

Do tej pory dominują zgłoszenia osób z wykształceniem wyższym. Wśród preferowanych branż przeważały usługi budowlane, kosmetyczne i fryzjerskie, motoryzacyjne oraz sprzedaż stacjonarna i internetowa. Maciej Kalski dodaje, że zachęca do udziału w projekcie szczególnie mieszkańców powiatów  prudnickiego, nyskiego i brzeskiego, gdzie jest największe bezrobocie. Ten nabór jest również specyficzny w związku ze spodziewanym Brexitem. – Zgłosiliśmy propozycje do organizacji polonijnych, aby rozesłali informację o naborze wśród przebywających tam mieszkańców województwa opolskiego. Może się nim zainteresują. Warto zaznaczyć, że co 10 osoba, która złożyła dokumenty do I naboru, to osoba powracająca do Polski z emigracji – mówi. O wsparcie w projekcie mogą ubiegać się również imigranci mieszkający w województwie opolskim.

Projekty dają efekty

Województwo opolskie od wielu lat oferuje wiele form wsparcia dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. – Podobne działania WUP prowadził w poprzednim okresie programowania. Szacuje się, że 6%  firm założonych w latach 2010 – 2015 powstało w województwie opolskim w ramach projektów europejskich. „Przeżywalność” firm w poprzednim okresie programowania to 50-60%. Natomiast do tej pory w ramach obecnej perspektywy unijnej (2014 – 2020) udzielono w regionie blisko 3 tys. dotacji na łączną kwotę około 60 mln złotych, z czego znaczna większość to pieniądze Regionalnego Programu Operacyjnego. To projekty WUP-u, powiatowych urzędów pracy, instytucji otoczenia biznesu oraz Opolskiej izby Gospodarczej czy Uniwersytetu Opolskiego – wylicza Maciej Kalski.

Informacje na temat projektu są dostępne na stronie projektu: dotacje.wup.opole.pl i w biurze w Opolu, ul. Zielonogórska 3, pokój 423 oraz pod numerem telefonu 77 44 17 090, e-mail: dotacje@wup.opole.pl.

W bieżącym roku ogłoszony będzie także III rekrutacja osób chętnych do założenia własnej firmy, a w roku 2020 przeprowadzony będzie IV nabór.

 

kk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy