Opolskie w Berlinie

Od 8 do 12 marca trwają w Berlinie Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2017. Jak co roku, jest na nich województwo opolskie.

Tym razem prezentacja została przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wspólnie z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną i samorządem Opola.  

Regionalne, opolskie akcenty na berlińskich targach to przede wszystkim kołacz  śląski i opolska porcelana, miody regionalne, wyroby cukiernicze z Nysy i Brzegu, wyroby spółdzielni mleczarskiej z Olesna, pamiątki i prezentacje związane z 800-leciem Opola, a także materiały promocyjne o regionie.

W oficjalnym otwarciu targów ITB wieczorem 7 marca wziął udział wicemarszałek, a zarazem prezes OROT Stanisław Rakoczy, który podczas targów uczestniczy w szeregu rozmów nt. rozwoju i promowania produktów turystycznych, współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej oraz projektów promocyjnych i marketingowych.

Targi potrwają do niedzieli.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy