NAGRODA OSTOJA POKOJU imienia Matki Ewy – do 30 czerwca składanie kandydatur 2019 roku

W imieniu samorządów województw śląskiego i opolskiego, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gminy Bytom – stron, które ustanowiły Nagrodę „Ostoja Pokoju” imienia Matki Ewy –   zapraszamy do składania kandydatur osób  i instytucji, które swoim działaniem dają przykład całkowitego i bezinteresownego oddania drugiemu człowiekowi w szlachetnej i bezinteresownej działalności społecznej    i charytatywnej.

Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz  zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: osoby fizyczne i podmioty zbiorowe.

Nominacje mogą nadsyłać:

  • organizacje pozarządowe;
  • organy administracji publicznej;
  • podmioty gospodarcze;
  • związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;
  • osoby fizyczne – grupy min. 5 osobowe.

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać  do dnia 30 czerwca 2019 r. na załączonym formularzu. Szczegóły w załączniku.

NAGRODA MATKI EWY 2019 – ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy – Nagroda Matki Ewy 2019

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy