Kolejne partnerstwo OCRG

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki podpisało porozumienie z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym. Jest to przypieczętowanie wieloletniej współpracy związanej ze wsparciem przedsiębiorców.

Wcześniej podobne dokumenty zostały podpisane między OCRG a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. – Chcemy, aby nasze jednostki nawiązywały merytoryczne partnerstwa. Będziemy szukać podobnych partnerów w Brzegu, Oleśnie, ponieważ jest tam bardzo dobrze rozwinięta współpraca z rzemieślnikami. Chcemy mieć podpowiedzi bezpośrednio od przedsiębiorców o tym, jakie są ich potrzeby na najbliższe lata i jak zmienia się u nich sytuacja. To jest bardzo dobry element komunikacji – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

OCRG realizuje wiele projektów związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – To jest również okazja do zaprezentowania tej oferty przedsiębiorcom z całego województwa. Będziemy do nich jeździć, spotykać się z nimi i rozmawiać. Jesteśmy w trakcie opracowania nowej strategii rozwoju województwa i regionalnej strategii innowacji, potrzebujemy dobrych praktyków, którzy pomogą nam w opracowaniu tych strategicznych dokumentów – dodaje marszałek.

Dariusz Mazurczak z OCRG zaznacza, że podpisane porozumienie to efekt wieloletniej pracy. – Z Kędzierzynem-Koźlem pracujemy od dawna. Park Naukowo-Technologiczny jest naszym partnerem, któremu oferujemy różne narzędzia, tak aby był samodzielny finansowo. Siedziba parku posiada całe centrum konferencyjne, można tam prowadzić szkolenia. Mamy też pieniądze na aktywizację przedsiębiorców. Chcemy połączyć nasze możliwości – dodaje Dariusz Mazurczak.

Prezes Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Alicja Górska podkreśla, że jej instytucja na stale współpracuje z około 100 firmami. –  Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa. Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu, czyli takim pomostem pomiędzy administracją, samorządem a rynkiem i gospodarką. OCRG ma ogromne doświadczenie i narzędzia, które jeszcze bardziej pomogą dynamicznie kierować środki do naszych przedsiębiorców. Kędzierzyn-Koźle to bardzo ważny ośrodek przemysłowy w naszym województwie – dodaje Alicja Górska.

PW

Nasze serwisy