KONKURS „15 lat województwa opolskiego w Unii Europejskiej” – za chwilę koniec terminu zgłoszeń!

W roku 2019 obchodzona jest piętnasta rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej. Chcąc uczcić rocznicę, Samorząd Województwa Opolskiego planuje szereg działań związanych z popularyzacją osiągnięć oraz przemian, które nastąpiły po akcesji Polski z do Unią Europejską. Jednym z nich jest konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych województwa opolskiego pt. „15 lat województwa opolskiego w Unii Europejskiej”.

Ma on na celu m.in. ukazanie korzyści płynących z przynależności do Unii Europejskiej, a także rozwijanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do wzięcia udziału w konkursie. Prace, wraz z kartą zgłoszeniową i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych Uczestnika, proszę przesyłać listownie do 5 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres: Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 Opole lub składać osobiście – ul. Piastowska 17, budynek Instytutu Śląskiego, II piętro pokój 204, z dopiskiem: „Konkurs 15 lat województwa opolskiego w Unii Europejskiej”.

Regulamin konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami znajdziecie Państwo w załącznikach. W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 77 44 67 835

zal.1 Karta zgloszeniowa 15lat WO w UE

Regulamin konkursu 15 lat WO w UE

Zal.2 Zgoda na przetwarzenie danych os.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy