Wydarzenie roczne Programu Interreg Europa: forum Europe, let’s cooperate!

10 kwietnia 2019 r. w Brukseli odbywa się wydarzenie roczne programu Interreg Europa: forum Europe, let’s cooperate!  Informacje i rejestracja: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/

Jest to okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej, gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi.

Będzie można posłuchać jak międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczyniła się zainicjowania zmian w regionach, uczestnicy będą mogli także nawiązać międzynarodowe kontakty.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy