Ciągły nabór wniosków na wzajemne oceny w Interreg Europa

Wzajemne oceny (peer reviews) wspierają władze lokalne, regionalne i centralne oraz instytucje publiczne w unowocześnianiu programów i polityk rozwoju. Wzajemna ocena to szansa na świeże i bezstronne spojrzenie z zewnątrz. Instytucje z UE, Norwegii, Szwajcarii analizują z wnioskodawcą jego sytuację w wybranym temacie i, w oparciu o własne doświadczenia, udzielają wskazówek. Finansowo i merytorycznie oceny wspiera program Interreg Europa. Obecny nabór ma charakter ciągły, szczegółowe informacje na temat warunków są dostępne w Terms of reference. Open call for interregional peer reviews (w załączeniu).

Temat wzajemnej oceny musi pokrywać się z jednym z priorytetów programu Interreg Europa:
1.        Badania i innowacje
2.        Konkurencyjność MŚP
3.        Ochrona środowiska
4.        Gospodarka niskoemisyjna oraz gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi

Szczegółowe opisy priorytetów są dostępne w:
– programie współpracy https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Interreg_Europe_-_CP_final.pdf
– podręczniku programu https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe__Programme_manual.pdf
– dokumentach przetłumaczonych na roboczo na j. polski (wersje pomocnicze) http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/interreg-europa/

Dla kogo
Priorytetowo są traktowani wnioskodawcy, którzy nie są partnerami w projektach Interreg Europa. Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W przypadku innych instrumentów polityki (np. planów, strategii itp.) wnioski mogą składać wyłącznie podmioty za nie odpowiedzialne.

Najważniejszym kryterium wyboru wniosku o wzajemną ocenę jest jego jakość.

Jeśli wniosek o wzajemną ocenę składa partner projektu Interreg Europa, to nie powinien powielać tematyki realizowanego projektu.

Przykłady wzajemnych ocen
Ocena przeprowadzona w regionie Hauts-de-France dotyczyła zwiększenia skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych i mieszkaniach socjalnych. Francuzi wspólnie z praktykami z Irlandii, Włoch, Portugali i Hiszpanii analizowali rozwiązania możliwe do zastosowania w regionie, w tym także w nowej perspektywie finansowej. Więcej informacji na stronie: https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/4256/the-first-peer-review-took-place-in-france/?no_cache=1&cHash=95daebfcfebe23a6071886c9424654f5

Tematem spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie gospodarka o obiegu zamkniętym. Dla władz regionalnych to stosunkowo nowy temat, dotychczas nieobecny w RPO.  Urząd zamierza skorzystać z doświadczeń europejskich instytucji, które realizują już różnego typu projekty poświęcone tej tematyce. Zdobyta w ten sposób wiedza posłuży Urzędowi w przygotowaniu programu regionalnego na lata 2021-2027. eksperci Interreg Europa dobierają obecnie zagranicznych uczestników, którzy w przyszłym roku odwiedzą województwo warmińsko-mazurskie

Przykłady innych ocen: https://www.interregeurope.eu/peer-review/

Wsparcie programu Interreg Europa
Eksperci programu Interreg Europa oferują bezpłatne wsparcie w zakresie:
·        doboru odpowiednich uczestników oceny,
·        przygotowania do spotkania koordynatora i pozostałych uczestników,
·        pomocy w sfinalizowaniu raportu ze wzajemnej oceny,
·        na życzenie mogą pomóc w przygotowaniu materiałów merytorycznych i wywiadów z interesariuszami, a także w koordynacji i moderowaniu spotkania.

Program Interreg Europa może opłacić koszty podróży i pobytu maksymalnie sześciu uczestników wzajemnej oceny (transport lokalny, wyżywienie, noclegi). Ponadto instytucja, która wnioskowała o ocenę może zwrócić się do programu Interreg Europa z prośbą o pokrycie kosztów cateringu i tłumaczenia.

Zadania wszystkich uczestników, w tym instytucji, która wnioskuje i gości uczestników oceny, opisano w załączonych warunkach naboru.

Wnioskowanie
O wzajemną ocenę wnioskuje się on-line, na stronie programu (prowadzona w języku angielskim). Uwaga – trzeba być zarejestrowanym lub dokonać w rejestracji w Interreg Europe community: https://www.interregeurope.eu/account/registration/

Do formularza wpisujemy tylko jeden instrument polityki, za który odpowiada instytucja. Piszemy, w którym miejscu dokument odnosi się do tematu oceny (np. w którym rozdziale, priorytecie, działaniu itp.). Wybieramy priorytet programu Interreg Europa, w którym mieści się proponowany przez nas temat oceny. Dokładnie wyjaśniamy sytuację oraz kontekst regionalny problemu.

Pytania dotyczące strony organizacyjnej i merytorycznej można kierować do pani Eleny Ferrario ze Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa (e.ferrario@policylearning.eu).
Pytania w języku polskim, dotyczące strony merytorycznej, można kierować do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Krajowego Punktu Kontaktowego programu Interreg Europa (Anna Stol, 22 273 81 76, IE@miir.gov.pl).
2019-10-09_Peer_review_-_ToR_-_open_call__final

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy