Rozwijajmy przedsiębiorczość  

„Jak myśleć o naszej przyszłości? Jak tę przyszłość stworzyć i kreować?” – to tytuł spotkania z profesorem Jerzym Hausnerem, jakie odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Ekonomista, były wicepremier, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz członek rady Polityki Pieniężnej, mówił w Opolu o przyszłości regionów i miast.

Województwo opolskie jest jednym z pierwszych regionów, które przystąpiły do opracowania nowych strategii rozwoju regionalnego.  Przygotowanie tych dokumentów zbiega się z przygotowaniami do kolejnej perspektywy unijnej. O tym, że dyskutując o nowej wizji dla regionu, należy brać pod uwagę także źródła finansowania mówił zaproszony przez marszałka województwa opolskiego Andrzeja Bułę, profesor Jerzy Hausner.

– Spójność musi być uzyskiwana w kilku wymiarach. W dużym stopniu zależy od pieniędzy unijnych. Należy jednak pamiętać, że w przyszłości będzie się to zmieniać – mówił.

Profesor podkreślał, że najlepszą odpowiedzią na wyzwania współczesności jest budowanie partnerskich sieci zależności,  a konkurencyjność można budować przez coraz wyższą produktywność. – Nieproduktywna gospodarka nigdy nie będzie efektywna – mówił.

Pozycja samorządu będzie związana z umiejętnością zarządzania nim. Należy jednak przygotować scenariusze, które będą musiały być związane również ze strategią krajową. – Ważne jest to, co dzieje się na poziomie gmin. Tworzą się tam plany rozwojowe. Nie da się rozwijać województwa bez rozwoju małych miejscowości. Przyszłość zależy od zdolności wykorzystania własnych zasobów – podkreślał Jerzy Hausner.

Mówił, że województwo opolskie powinno bazować na własnych zasobach. Dla osiągnięcia sukcesu ważny jest nie tylko rozwój istniejących już przedsiębiorstw, ale także tworzenie nowych fabryk. – Jeśli nie ma działalności wytwórczej, to nie ma szans na utrzymanie koniunktury. Należy rozwijać kulturę techniczną. Województwo opolskie nie jest województwem turystycznym, trzeba stawiać na wytwórczość. Trzeba zdiagnozować własny potencjał, ukierunkować go na innowacyjność – dodawał.

Profesor Jerzy Hausner zwracał także uwagę, że od lat problemem województwa opolskiego jest depopulacja, należy więc przekonać tych, którzy wyjechali, aby wracali i na nowo inwestowali w regionie.

PW/VR

Profesor Jerzy Hausner:

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy