Opłaty z gruntów na inwestycje

Ponad 4 miliony 481 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku urząd marszałkowski na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów.

Pieniądze pochodzą z opłat wnoszonych przez inwestorów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Stanowią dochód województwa, ale trzeba je – obligatoryjnie – przeznaczać na cele wskazane w ustawie o ochronie gruntów rolnych – m.in. na drogi dojazdowe, rekultywację, zakup sprzętu informatycznego.

– W grudniu ubiegłego roku gminy i powiaty złożyły 26 wniosków o dofinansowanie swoich inwestycji drogowych. Niemal wszystkie, bo 25, przeszło pozytywną weryfikację i Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu dotacji na 25 zadań związanych z budową i przebudową dróg – mówił na konferencji prasowej członek zarządu województwa Stanisław Rakoczy. – Za kwotę 4 397 tys. złotych powstanie ich ponad 21 km – dodawał.

Natomiast kwota ponad 84 tys. złotych podzielona została na pięć wniosków powiatowych na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Otrzymają ją powiaty prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kluczborski i namysłowski.

Lista wszystkich dofinansowanych dróg – poniżej.

LIsta projektów dofinansowanych z ochrony gruntów

Od 1999 roku czyli od chwili powstania samorządu województwa, z pieniędzy pochodzących z opłat udało się przeprowadzić budowę i przebudowę około 500 km dróg dojazdowych do pól w całym regionie.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy