Wody Polskie przejęły dokumentację polderu Żelazna

To kolejny ważny krok na drodze do powstania polderu chroniącego Opole i najbliższe okolice przed powodzią.

W związku ze zmianą sytuacji prawnej na początku 2018 roku, inwestorem budowy polderu będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Cała dokumentacja budowy polderu  została przygotowana jeszcze w 2017 roku przez ówczesny Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Urząd marszałkowski był gotowy do jej przekazania już wiele miesięcy temu. Dziś (15 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie przekazujące całość dokumentacji.

Jak przyznaje Łukasz Lange, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wydarzenie to znaczący krok dla tej inwestycji. – Przed nami kolejne etapy. Przejmujemy tę inwestycję, czujemy się odpowiedzialni. Zabezpiecza ona znaczny obszar Opola, zarówno strefy ekonomicznej, jak i stref pobocznych. To zwiększenie możliwości zbiornika, jego powierzchni i obwałowania o długości 15 km. Skupiamy się na tym, aby szczęśliwie ogłosić postępowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę i prowadzić działania inwestycyjne – wyjaśniał.

Stanisław Rakoczy, członek zarządu województwa podkreśla, że samorząd województwa opolskiego czekał z niepokojem, jak rozwiąże się zamieszanie prawne spowodowane zmianami legislacyjnymi. Skutkowały one m.in. likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. – Taka jednostka, będąc jednostką województwa opolskiego, była przygotowana pod podjęcia i prowadzenia inwestycji. Mieliśmy zabezpieczone środki i ustalenia z Miastem Opole, dla którego kwestia ochrony przeciwpowodziowej jest bardzo ważna. Tu zresztą wielki ukłon w stronę prezydenta miasta za wyasygnowanie pieniędzy na dokumentację. Natomiast sytuacja prawna po wspomnianych zmianach stała się patowa. WZMiUW w likwidacji nie może prowadzić inwestycji. Jednostką, która przejęła z mocy ustawy zadania inwestycyjne na rzekach są Wody Polskie, instytucja państwowa – wyjaśnia.

Likwidator, a do niedawna dyrektor WZMIUW, Tadeusz Jarmuziewicz zapewnia, że inwestycja jest konieczna. Liczy, że wkrótce przejmą ją inżynierowie i zostanie rozpoczęta. Jak dodaje, inwestor będzie musiał zweryfikować kosztorys i przeprowadzić przetarg, który pokaże kto i za ile jest w stanie wykonać tę inwestycję.

Według dokumentacji budowa polderu Żelazna ma kosztować około 110 milionów złotych, z czego około 80 mln ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.  Przebudowa polderu ma zwiększyć jego powierzchnię około dwukrotnie z obecnych 200 ha do 400 ha, natomiast pojemność przeszło pięciokrotnie – do  10 mln m3. Długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km.

Wypowiedzi uczestników spotkania, na którym przekazano dokumentację:

kk

Nasze serwisy