„Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej” – konkurs

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej”. Konkurs skierowany jest do samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji pozarządowych.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2018 r.

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez Granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej” otrzymają inicjatywy wyróżniające się spośród innych innowacyjnym charakterem, angażujące wielu partnerów zagranicznych i krajowych, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, a także takie, które mają możliwość kontynuacji w kolejnych edycjach.

Wnioski do udziału w konkursie składać można do 28 lutego br.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 24 kwietnia. Szczegółowe kryteria oceny inicjatyw określa regulamin Konkursu, znajdujący się poniżej.

Zwycięskie inicjatywy zostaną nagrodzone finansowo. Urząd Marszałkowski zapewnia także promocję nagrodzonych inicjatyw w kraju i za granicą.

Regulamin konkursu

Wzór zgłoszenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy