Obradowały kolejne komisje

Dnia 3 grudnia radni województwa spotkali się na pierwszych posiedzeniach dwóch kolejnych komisji sejmiku – Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki.

Na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych jej przewodniczący dr Norbert Krajczy zaznaczył, że powinna być kontynuowana polityka wzmacniania systemu ochrony zdrowia w województwie. Ważnym elementem, któremu komisja będzie musiała poświęcać sporo czasu, będzie  leczenie chorób onkologicznych, tak, by było w porę dostępne dla pacjentów i skuteczne.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przewodniczący  Piotr Wach przedstawił ramowe zagadnienia, które czekają na rozpatrzenie w rozpoczynającej się kadencji. Przed komisją stoi ważne zadanie uczestnictwa w budowaniu nowej strategii rozwoju województwa opolskiego, która odpowie na obecne potrzeby i wyzwania i która będzie podstawą programowania funduszy europejskich po roku 2020.

Obydwie komisje poznały też założenia budżetu województwa opolskiego na rok 2019. Skarbnik województwa Stanisław Mazur zwrócił uwagę na stosunek dochodów i wydatków, ale także na korelację planowanych i prowadzonych już inwestycji z poziomem funduszy europejskich. Ważnym aspektem, szczególnie dla radnych, którzy sprawują tę funkcje po raz pierwszy, było porównanie planowanego budżetu na rok 2019 z tym, jak kształtowała się jego struktura i wysokość w poprzednich latach.

Nasze serwisy