Młodzieżowe obrady ONZ

Już po raz dziewiąty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorą udział w młodzieżowych symulacjach obrad ONZ – Silesian Model United Nations, organizowanych przez uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.

To konferencja, podczas której uczestnicy wcielają się w role delegatów ONZ wybranego przez siebie państwa, tworząc sześcioosobowe grupy. Wymaga to od nich gruntownej wiedzy na temat polityki wewnętrznej kraju, który reprezentują, ale także znajomości relacji między poszczególnymi państwami. W wyniku obrad zostanie wypracowana rezolucja prezentująca konkretne propozycje rozwiązań danego problemu współczesnego świata.

Obrady odbywają się w języku angielskim, co dla świetnie przygotowanych uczniów nie stanowi najmniejszego problemu. Również układ sali i role przypisane poszczególnym uczestnikom odpowiadają prawdziwym obradom ONZ. Młodzi uczestnicy na trzy dni wczuli się w swoje role również poprzez odpowiedni – oficjalny – ubiór oraz identyfikatory, dzięki czemu Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne na Ostrówku przypomina prawdziwą siedzibę obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek, który powitał młodzież i gości na inauguracji konferencji. Owocnych obrad życzył uczestnikom także wicemarszałek województwa Roman Kolek. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Irena Pordzik, konsul honorowy Ukrainy w Opolu oraz konsul Martin Rojek w imieniu Birgit Fisel-Rösle -konsul Niemiec w Opolu.

SM

Nasze serwisy