Expose i sesja budżetowa

To była już ostatnia sesja w tym roku, druga w tej kadencji, a przede wszystkim sesja niezwykle ważna dla przyszłości regionu. W programie znalazło się przede wszystkim przemówienie marszałka o zamierzeniach i kierunkach działania na tę kadencję oraz podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dobra kontynuacja

Expose marszałka było jednym z pierwszych punktów obrad. Marszałek Andrzej Buła określił wszystkie zamierzenia zarządu województwa na najbliższe lata jako dobrą kontynuację.  – To wielka odpowiedzialność, by tak zaplanować zadania, aby spełniły oczekiwania mieszkańców i byśmy je w pełni mogli zrealizować.  W imieniu całego zarządu województwa zapewniam, że zrobię wszystko, żeby tych oczekiwań mieszkańców nie zawieść. Żeby się to udało, konieczna jest  dobra współpraca – nas wszystkich na tej sali, ale także nas wszystkich tutaj w regionie i z władzami centralnymi – mówił marszałek. W najważniejszych planach na najbliższe lata wymienił wszystkie dziedziny życia – od gospodarki i rynku pracy, transportu, edukacji, kultury i sportu, rozwoju wsi czy ochrony środowiska, aż po działania aktywizujące mieszkańców, nastawione na współpracę wszystkich środowisk w regionie. Na koniec marszałek przypomniał, że rok 2019 to  jubileusz 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. – Naszym zadaniem będzie pokazanie, że przez te 15 lat staliśmy się ogromnym beneficjentem bycia w strukturach unijnych. A świadczą o tym milionowe inwestycje, z których każdy z nas korzysta na co dzień, ale i wiele cennych inicjatyw, w których możemy uczestniczyć. To koronny dowód na to, że miejsce Polski i województwa opolskiego jest właśnie tu, w rodzinie państw europejskich – mówił marszałek.

(cały tekst expose marszałka w załączeniu)

W dyskusji, radny Bogdan Tomaszek pytał m.in. o sprawę rozwoju drogi odrzańskiej, którego w planach marszałka nie było. Marszałek odpowiadał, że zmiany kompetencyjne spowodowały, że dziś samorząd nie ma żadnego wpływu na sferę gospodarki wodnej, którą przejął dziś rząd. – Ale jeśli tylko wojewoda będzie chciał współpracować i będą możliwości korzystania z regionalnych pieniędzy unijnych na ten cel, to na pewno będziemy współdziałać – mówił. Radna Martyna Nakonieczny zwracała uwagę na konieczność zajęcia się problemami pielęgniarek, kształconych m.in. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. O wsparcie tej szkoły apelował także radny dr Norbert Krajczy.

 

Konstruktywny i bezpieczny budżet

Marszałek, prezentując projekt budżetu, na początku podziękował za merytoryczną współpracę nad projektem budżetu wszystkim radnym na posiedzeniach komisji sejmiku. W budżecie na 2019 rok dochody województwa zaplanowano na ponad 562 miliony złotych, wydatki – ponad 570 milionów złotych.

Planowane jest zmniejszenie zadłużenia województwa do kwoty 98,85 miliona złotych – a trzeba przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu zadłużenie regionu przekraczało kwotę 200 milionów złotych.

Około 40% zaplanowanych wydatków, czyli ponad 240 milionów złotych, samorząd przeznaczy na inwestycje. To przede wszystkim 188,5 miliona na transport i łączność , czyli  14 inwestycji drogowych, w tym budowa obwodnicy Dobrodzienia. To także wielkie inwestycje w instytucjach samorządu województwa –  modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego za około 20 milionów złotych oraz inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych czy Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji. – Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten budżet jak na nasze wspólne przedsięwzięcie –  mówił marszałek Andrzej Buła. – Nikogo tu nie pomijamy, ale też nikogo nie faworyzujemy. Marszałek apelował, by radni, reprezentujący różne społeczności w regionie,  angażowali się w realizację tego budżetu, zachęcając m.in. do włączania się w projekty  społeczne.

Kluby koalicyjne zaaprobowały projekt budżetu na przyszły rok.  W dyskusji nad tym dokumentem radny Marcin Ociepa (PIS) oceniał, że ten budżet zakłada status quo, a wkrótce zmieni się budżet UE i na te wyzwania trzeba odpowiadać. Apelował też o większe wsparcie przedsiębiorców i uczelni w regionie, zaś w sferze kultury o wsparcie kultury kresowej. Radny Robert Węgrzyn (KO) mówił zaś, żeby oceniać ten budżet nie tylko przez to, co w nim zapisano, ale przez pryzmat realizacji poprzednich budżetów przez zarząd województwa kierowany przez marszałka Andrzeja Bułę. – Jesteśmy w Polsce najlepiej oceniani pod względem wydatkowania pieniędzy unijnych i m.in. to powinno nas utwierdzać w tym, żeby i za tym budżetem głosować.

Radna Janina Okrągły (KO) podkreślała natomiast, że ważne jest w budżecie zapisanie konkretnych pieniędzy na ochronę powietrza, na wsparcie młodych, na budżet obywatelski. A radna Jolanta Wilczyńska (KO) dodawała, że trzeba na ten budżet także spojrzeć przez pryzmat korzyści i odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców całego regionu, także tych najmniejszych miejscowości.

W głosowaniu budżet województwa na rok 2019 poparło 19 radnych, 1 radny się  wstrzymał od głosu, 9 osób głosowało przeciw  przyjęciu budżetu.

To była także świąteczna sesja sejmiku – jak co roku pojawili się na niej harcerze z Opolskiej Chorągwi ZHP, przekazując na ręce marszałka i przewodniczącego sejmiku Rafała Bartka Betlejemskie Światełko Pokoju. Światełko, które w tym roku wędruje po świecie po hasłem „Światło, które łączy”.  Była także okazja do złożenia życzeń świątecznych i przełamania się opłatkiem, podczas uroczystego spotkania, w którym wziął udział zaproszony przez władze sejmiku ksiądz biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej.

VR

 

Expose marszałka na lata 2018-2023

Budżet województwa opolskiego na rok 2019

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy