Radni o Odrze i współpracy zagranicznej

Na wrześniowej sesji sejmiku radni przyjęli rezolucję, dotyczącą współpracy międzyregionalnej województw opolskiego i śląskiego w dziedzinie promocji i wykorzystania potencjału Odry. Gościli także delegację ze Styrii i dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na sesji sejmiku gościła oficjalna delegacja Landtagu Styrii, pod przewodnictwem prezydent Bettiny Vollath, rozmawiano więc o współpracy miedzy regionami. Z obu stron padła deklaracja odnowienia zawartej w 2004 roku współpracy. Jak mówił marszałek Andrzej Buła, wszystko zależy od ludzi i wyraził nadzieję, że właśnie dzięki ludziom kontakty te będą coraz bardziej intensywne. – Jestem za tym, by mniej było oficjalnych wizyt, a więcej współpracy w konkretnych dziedzinach, jak turystyka czy rozwój innowacji.

Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który także był gościem radnych, otrzymał z rąk marszałka i przewodniczącego sejmiku Norberta Krajczego odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. To, jak mówił przewodniczący sejmiku, dowód uznania jego zaangażowania w powstanie w naszym regionie bazy LPR w Polskiej Nowej Wsi. Dyrektor Gałązkowski przyznał, że początkowo obawiał się, że opolski śmigłowiec spowoduje spadek lotów z bazy we Wrocławiu. – Ale nic bardziej mylnego. Okazało się, że obydwa helikoptery są niemal cały czas w drodze. Informował, że od listopada 2016 roku, kiedy to uruchomiona została tymczasowa baza LPR w Polskiej Nowej Wsi, śmigłowiec ratunkowy wylatywał już około 900 razy, ratując życie i zdrowie wielu ludzi. – Są miesiące, w których Opole jest w ścisłej czołówce liczby lotów. Dziś nikt nie ma prawa powiedzieć, że opolska baza nie była potrzebna – podkreślał.

Robert Gałązkowski dziękował także za wkład samorządu województwa w powstanie bazy LPR – bo to samorząd sfinansowała całość kosztów jej budowy. Zakończenie robót przy budowie stałej bazy planowane jest na koniec listopada tego roku.

 

Radni przyjęli także rezolucję, dotyczącą współpracy międzyregionalnej województw opolskiego i śląskiego w dziedzinie promocji i wykorzystania potencjału Odry. Wcześniej, w  dniu 12 września, na statku „Silesia”, spotkali się członkowie opolskiej Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki oraz śląskiej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie rozmawiano o kształcie tej rezolucji.

Radny Andrzej Sałacki, któremu marszałek Andrzej Buła dziękował za zainicjowanie takiej współpracy, przypomniał, że pod względem Odry opolskie jest potęgą – ma stocznie, szkołę żeglugi, mariny, imprezy nadodrzańskie. – To spowodowało, że nasi koledzy ze Śląska zainteresowali się współpracą odrzańską. Przetarliśmy szlak, a teraz zostawiamy pole do działania naszym następcom – mówił.

Radni chcą wspólnie wykreować nowy produkt turystyczny — szlak wodny i rowerowy wzdłuż Odry i Kanału Gliwickiego na terenie obydwóch województw. – Naszym obowiązkiem jest przypomnienie mieszkańcom, że dolina Odry to nie tylko cenne i ciekawe pod względem przyrodniczym miejsca, ale także liczne świadectwa naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego – mówiła przewodnicząca komisji sejmiku opolskiego, Elżbieta Kurek.

Kolejnym zadaniem byłoby stworzenie sieciowych produktów turystycznych, związanych z Odrą oraz kreowanie mody na zwracanie się społeczności ku rzece.  – Turystyka odrzańska nie jest jeszcze dziś samodzielną marką turystyczną, ale  jest w niej ogromny potencjał dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego – mówił Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.- Dlatego powinna stać się atrakcyjnym produktem.

Radni jednogłośnie przyjęli rezolucję, a wcześniej radni ze Śląską także przyjęli ten tekst.

Marszałek Andrzej Buła podkreślał, że ten dokument pokazuje naszym partnerom w Brukseli, że współpracę dwóch województw opieramy o ważne, strategiczne dokumenty. – To szansa na poszukiwanie funduszy na kolejne, wspólne projekty – dodawał.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy