Konkurs „Opolska Mama Ma Moc”

Ogłaszamy konkurs „Opolska Mama Ma Moc” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego, który będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

  1. PLAKAT
  2. MAPA: dwie podkategorie wiekowe
  3. WIERSZ
  4. OPOWIADANIE

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać za pomocą wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnika”, stanowiącej załącznik do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2018 r. (decyduje data wpływu).

Więcej – http://bip.opolskie.pl/2018/08/oglaszamy-konkurs-opolska-mama-ma-moc-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-terenu-wojewodztwa-opolskiego/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy