EUROQUIZZ 2019 – zapraszamy do udziału!

Uczniowie z województwa opolskiego po raz kolejny zostali zaproszeni do udziału  w konkursie wiedzy  o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ, organizowanym przez Radę Regionalną BurgundiiFranche-Comté, współfinansowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego. Do konkursu włączone zostały również regiony partnerskie: kraj środkowoczeski oraz Nadrenia – Palatynat.

Konkurs składa się z pytań ogólnych dotyczących Unii Europejskiej, regionów partnerskich oraz województwa opolskiego.

Adresowany jest do grup złożonych maksymalnie z 10 osób, z klas pierwszych  i drugich wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Liczba grup  z danej klasy, szkoły jest nieograniczona. 1 uczeń może być wskazany tylko w 1 grupie.
Temat przewodni 2019 r. to „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”.

Pierwszą nagrodą w konkursie jest  pobyt w Brukseli dla najlepszej grupy, który ma na celu spotkanie się młodych ludzi ze wszystkich czterech regionów, uczestników Konkursu oraz poznanie instytucji europejskich. Ogółem może  wyjechać 12 osób:  10 uczniów i 2 nauczycieli – w tym nauczyciel anglojęzyczny. Wyjazd planowany jest  w dniach  5-7  czerwca br.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie odpowiedzi do Departamentu Edukacji
i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (45-082 Opole, ul. Piastowska 14 lub składanie osobiście w siedzibie Departamentu – Opole, ul. Piastowska 17 II piętro, p. 204 (budynek Instytutu Śląskiego – tel. 77/4467841) w terminie do 15 marca br. (decyduje data stempla pocztowego).

Obowiązują następujące zasady wyboru:

  1. Największa liczba prawidłowych odpowiedzi.
  2. W przypadku większej liczby prac z tą samą, największą liczbą poprawnych odpowiedzi, zwycięzca zostanie wyłoniony w dogrywce z udziałem rywalizujących drużyn – bez możliwości odwołania się. Dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu przez każdego z członków drużyn testu dotyczącego tematyki tegorocznej edycji oraz wiedzy  o funkcjonowaniu UE.
  3. Ewentualna dogrywka odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu 12 kwietnia br.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej listownie.

EUROQUIZZ 2019 – zasady uczestnictwa

EUROQUIZZ 2019 – pytania

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy