Skorzystają pacjenci, pasjonaci przyrody oraz odpoczywający w zaciszu miasta

21 sierpnia w Kędzierzynie – Koźlu podpisano kolejne umowy na realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zyskają mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, pacjenci oraz miejski krajobraz.

Wypięknieją Planty Miejskie w stolicy powiatu oraz otoczenie Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe, dzieci oraz młodzież skorzystają z wielu ciekawych spotkań w otoczeniu przyrody i leśnych ścieżek. O bioróżnorodności będzie się można dowiedzieć więcej z interesujących publikacji oraz z audycji radiowych i prasowych. To wszystko i wiele innych ciekawych elementów zawiera w sobie II etap projektu gminy Kędzierzyn – Koźle, realizowany w partnerstwie z gminą Ujazd oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn. Jego całkowita wartość wyniesie blisko 6,25 mln zł, z czego prawie 65% (3,98 mln zł) to dofinansowanie z RPO WO 2014 – 2020. Zakończenie planuje się na koniec listopada przyszłego roku.

Bioróżnorodność dla każdego mieszkańca

Z realizacji projektu cieszy się Grzegorz Skrobek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kędzierzyn. – Wyremontujemy ośrodek edukacyjny w lesie, tak szczególny dla młodzieży i dzieci. Te pieniądze mają służyć wsparciu edukacyjnemu – objaśnia.

Jak zaznacza Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyn – Koźla, to kolejny projekt, w którym inwestuje się w parki. – Przypominam, ze mamy zmodernizowany trzy lata temu Park w Sławięcicach. Efekt tej inwestycji jest niesamowity. Teraz czas na Planty Kozielskie – przyznaje. Polepszy się nie tylko struktura bioróżnorodności, ale także mała architektura czyli ścieżki pieszo rowerowe, powstaną m.in. 42 ławki. – Chcemy, by przepiękny Park Kozielski był jeszcze piękniejszy i gromadził jeszcze więcej mieszkańców. Planty są piękne, ale wymagają dofinansowania – mówi.

Efektem projektu ma być ochrona stanu ekosystemu dziedzictwa kulturalnego i naturalnego na powierzchni 31,17 ha.

Inwestycje w Ujeździe

Skorzystają również mieszkańcy gminy Ujazd oraz budynek tamtejszego Urzędu Miejskiego. W miejscowym Domu Kultury na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną zaadoptowane zostanie poddasze. Przewiduje się ponadto zakup komputera PC, programu powiększającego i mówiącego oraz zestawu słuchawkowego dla osób niedosłyszących. Projekt o łącznej wartości ponad 3,4 mln uzyskał 59% dofinansowania, planuje się zakończyć w połowie grudnia.

Zyska szpital, zyskają pacjenci

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej wyposaży Blok Operacyjny za ponad 3,8 mln zł. Dofinansowanie z RPO WO to ponad 3,2 mln zł, co stanowi 85% wartości całej inwestycji. Pojawi się niezbędne wyposażenie takie jak m.in. szafy, regały, umywalki, stojaki, myjnia chirurgiczna, ale również nowoczesny specjalistyczny sprzęt – respirator transportowy, kardiomonitory, lampy zabiegowe, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, wózki anestezjologiczne, wózki wielofunkcyjne, defibrylator. Prace powinny zakończyć się w połowie grudnia br.

Za ponad 8.1 mln zł przebudowany i doposażony zostanie również Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii tamtejszego szpitala. Ponad 5,9 mln na ten cel pochodzi z funduszy unijnych, ponad 2 mln zł to wkład własny Starostwa Powiatowego. – To projekt przebudowy i zmiany lokalizacji OIOM-u. Trzy kluczowe elementy – budowlany, montażu mebli i wyposażenia oraz część fundamentalna, jaką są specjalistyczne urządzenia medyczne. Pojawi się 9 łóżek OIOM-owych i przypisanych do nich kardiomonitorów z bieżącą centralą monitorującą. Dostarczone zostaną dwa aparaty, w tym jeden przenośny, drugi natomiast to urządzenie przy łóżku. To fundament tego projektu – wyjaśnia Jarosław Kończyło, dyrektor szpitala. Inwestycja zakończy się w marcu przyszłego roku.

Z projektów kędzierzyńskiego szpitala cieszy się wicemarszałek Roman Kolek. – Wielka radość dla szpitala. Kwota ponad 9,2 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na dwa ważne projekty. Kędzierzyńska placówka jest bardzo ważnym szpitalem. Cieszy mnie ponadto zaangażowanie samorządu powiatowego, który dołożył na ten cel ponad 2 mln złotych – mówił. Małgorzata Tudaj, starosta kędzierzyńsko – kozielski uważa natomiast, że projekt jest kluczowy dla bezpieczeństwa mieszkańców. – Niezwykle ważne jest dla nas wszystko co zmierza do poprawy diagnozowania i leczenia pacjentów, ale wspiera również pracę lekarzy – zaznacza.

Kolejne kocyki trafiły do opolskich maluszków

Podpisanie umów w kędzierzyńskim szpitalu było doskonałą okazją do wręczenia położnym  „Kocyków dla maluszka” w ramach kampanii „Opolska Mama Ma Moc”. W sumie kolorowy kocyk otrzyma 5 tys. maluchów, które przyjdą na świat w  województwie opolskim.

kk

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy