Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Tragedia II wojny światowej zmieniła życie wielu ludzi. Dziś przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach wspominaliśmy mieszkańców polskich wsi, którzy w tym trudnym czasie wykazali się niezwykłym patriotyzmem i miłością do Polski. To oni cywile – bohaterowie tamtych czasów bezinteresownie udzielali pomocy, ukrywali przed prześladowaniami oraz walczyli w oddziałach partyzanckich. Dzielili się tym co mieli z żołnierzami podziemnego państwa polskiego. Za swoją postawę byli rozstrzeliwani, wyrzucani z domostw, wywożeni do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych.

W łambinowickim muzeum zapłonęły znicze, złożono wiązanki. Uczczono w zadumie anonimowych bohaterów, których tragizm wojny na zawsze zmienił życie. W uroczystościach w tym szczególnym miejscu pamięci wzięli udział samorządowcy, kombatanci, żołnierze, duchowni i okoliczni mieszkańcy. W obchodach uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa Stanisław Rakoczy oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Norbert Krajczy.

Data święta, ustanowionego 29 września 2017 roku, jest symboliczna i wspomina 12 lipca 1943 r., kiedy to we wsi Michniów (województwo świętokrzyskie) rozpoczęła się okupacja niemiecka. Okoliczni mieszkańcy za pomoc udzieloną partyzantom przepłacili życiem. Zostali w ciągu dwóch dni wymordowani. Ich miejscowość została doszczętnie spalona. Stała się ona symbolem tragedii, która dotknęła wielu wsi i ich mieszkańców.

Uroczyste obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w województwie opolskim zostały zorganizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W ramach regionalnych obchodów nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem, prezentacja filmu „Lamsdorf. Muzeum i miejsce pamięci”, zorganizowano również seminarium naukowe pn. „Polskie losy na niemieckiej wsi. Historia – pamięć – edukacja w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych”.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy