Warto coraz lepiej współpracować

Jak samorządy mogą efektywniej współpracować z sektorem pozarządowym? O tym dyskutowano na forum wojewódzkich pełnomocników ds. organizacji pozarządowych w Opolu. Okazją do spotkania był Konwent Marszałków Województw, który już jutro rano rozpoczyna się w Sulisławiu.

Już 15 lat zasady współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi określa  ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego dyskutowano o tym, co przez ten czas się sprawdziło, a co należałoby zmienić.

Marszałek województwa opolskiego i przewodniczący Konwentu, Andrzej Buła, podkreśla, że warto się od siebie uczyć. – Nie tylko w gronie pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, ale od organizacji pozarządowych  czy ludzi z grup nieformalnych. Całe społeczeństwo obywatelskie jest zbudowane na aktywności wielu osób. My, jako urzędnicy, mamy ten przyjemny „obowiązek” współpracy. Tworzyć razem programy wojewódzkie, konkursy, zastanawiać się nad politykami wspierania organizacji – dodaje.

Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego Andrzej Rybus – Tołłoczko podkreślał, że dialog to konieczność.  – Brakuje nam udziału radnych, którzy by brali udział w naszych posiedzeniach, by byli aktywni. Żeby wiedzę od organizacji pozarządowych przenosić na sesje sejmików – mówił, ale dodawał, że   ostatnie 10 lat to skok aktywności. – Mamy moc sprawczą i ją czujemy. Dążymy, aby otrzymywać projekty budżetów samorządowych, zanim zostaną one przekazane do sejmików. Coraz częściej włączamy się w konsultacje społeczne, np. w sprawie ustawy  antysmogowej – mówił  Andrzej Rybus – Tołłoczko.

Samorządowcy podkreślali, że naprawdę wiele się dzieje w ramach  współpracy sektora NGO z administracją.  Eliza Szatkowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego mówił, że już  nowelizacja ustawy z 2011 dała większe pole do współpracy z samorządami. – To m.in. zapraszanie do tworzenia strategii rozwoju, współpracy na polu promocji. Np. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego była tworzona od początku z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych. Teraz uczestniczą w realizacji projektów RPO, które powstały na bazie strategii – dodaje i mówi, że powinniśmy dążyć do takiego systemu, jaki funkcjonuje na linii samorząd – przedsiębiorcy, gdzie mamy partnerstwo publiczno – prywatne. – Dobrze,  by powstało na jego wzór partenrstwo publiczno – społeczne – mówi.

Magdalena Pieczyńska z województwa zachodniopomorskiego podkreśla, że przez 15 lat udało się zbudować zaufanie, które pozwala realizować ciekawe inicjatywy i być partnerami. – W województwie zachodniopomorskim efektem jest wdrożenie w 2017 roku innowacyjnego wówczas programu regrantingowego „Społecznik”, pozwalającego finansować inicjatywy lokalne. Działa u podstaw, pozwala pobudzać energię społeczną w środowiskach lokalnych – informuje.

Marszałek Andrzej Buła proponował, by przewodnictwo kolejnych regionów w Konwencie Marszałków Województw było okazją do organizowania kolejnych, podobnych spotkań.

KK/VR

Nasze serwisy