Regiony doskonale wykorzystują unijne pieniądze!

17,3 mld euro nie wróci do Brukseli. Polskie regiony wykorzystały 100 proc. unijnych dotacji,  a miliony Polaków korzystają z ich efektów.

Podczas odbywającego się dziś Konwentu Marszałków marszałkowie niemal jednogłośnie zaopiniowali  stanowisko, w którym podkreślili korzystne elementy propozycji przygotowanej przez Komisję Europejską oraz zgłosili liczne uwagi i wątpliwości. Domagają się również silniejszego uwzględnienia w przyszłej polityce spójności wyzwań, które nadal stoją przed Polską oraz wyrażają oczekiwanie powierzenia samorządom województw znacznej części odpowiedzialności za realizację tej polityki w Polsce.

Rozpoczęcie dyskusji o funduszach na lata 2021-2028 zbiega się w czasie z zakończeniem rozliczeń z okresu 2007-2013. W tych dniach polskie województwa, zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi składają w Komisji Europejskiej dokumenty pozwalające na ostateczne zamknięcie programów z poprzedniej perspektywy. Warto podkreślić, że wszystkie regiony wykorzystały powierzone pieniądze w 100,00%. Nasze tempo pracy, umiejętność współpracy z wnioskodawcami oraz poprawność działań pod względem prawnym sprawiły, że powierzone samorządom województw 17,3 mld euro zostało w pełni zainwestowanych w rozwój Polski. Nie oddaliśmy Brukseli ani grosza!

Te olbrzymie pieniądze przełożyły się na możliwość realizacji 36,5 tys. projektów oraz na wiele korzyści dla mieszkańców naszych regionów.

16 regionalnych programów operacyjnych to między innymi:

 • blisko 98 000 miejsc pracy
 • ponad 6,6 tys. km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zmodernizowanych lub wybudowanych
 • 126 kupionych pociągów
 • 1550 kupionych lub zmodernizowanych autobusów dla komunikacji miejskiej
 • przygotowanie 33 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 1200 hektarów.
 • dotacje dla 12,5 tysiąca firm
 • 9,5 tys. km nowej sieci kanalizacyjnej, z której korzysta blisko 650 tys. osób
 • budowa i modernizacja 3,9 tys. km wodociągów, czyli dostęp do bieżącej wody dla
  190 tysięcy osób
 • 70 km zmodernizowanych obwałowań rzek, które chronią nas przed powodzią
 • zakup ponad 800 wozów ratowniczych
 • 3 mln osób rocznie korzysta ze wspartych placówek ochrony zdrowia
 • 10 milionów badań rocznie wykonuje się nowym, zakupionym sprzętem medycznym
 • 21 milionów osób rocznie korzysta z oferty kulturalnej dzięki wsparciu z programów regionalnych
 • 1,8 mln użytkowników korzysta z nowej infrastruktury edukacyjnej – szkół, pracowni, pomocy dydaktycznych
 • 34 miliony osób rocznie korzysta z oferty turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.

Cieszymy się, że mieszkańcy widzą i doceniają efekty programów regionalnych zrealizowanych przez samorządy województw. Dziękujemy też za współpracę wszystkim beneficjentom, bez których pomysłowości, pracy i zaangażowania nie moglibyśmy osiągnąć tak odczuwalnych zmian.

Możemy dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że fundusze, jakimi dotychczas zarządzały regiony, pozwoliły na zdobycie ogromnego doświadczenia we własciwym dysponowaniu dużymi środkami finansowymi, czego rezultatem jest skuteczność i efektywność wdrażania regionalnych programów operacyjnych.

Mając na uwadze wyniki oraz tempo i dynamikę wdrażania  funduszy strukturalnych, polskie regiony bardzo dobrze zdają egzamin jako Instytucje Zarządzające. W sposób znaczący wyróżniają się na tle inych europejskich regionów pod względem kształtowania i zarządzania systemem Polityki Spójności, co wielokrotnie podkreślała Komisja Europejska. Jest to świadectwo sukcesu, wyraz dojrzałości struktur regionalnych oraz przede wszystkim znajomości lokalnych potrzeb.

W kontekście dyskusji na kształtem polityki spójności po roku 2020, dostrzegamy wysoki potencjał polskich przedstawicieli uczestniczących w tym procesie, ale niezbędne jest prowadzenie dalszych negocjacji z udziałem partnerów strony samorządowej, gdyż jedynie takie rozwiązanie daje gwarancje pełnego sukcesu, czyli opracowanie przyszłych programów, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby polskich regionów i społeczności lokalnych.

Nasze serwisy