Radni województwa w Ołomuńcu

Członkowie sejmikowej Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu pojechali 17 maja do Kraju Ołomunieckiego, aby wziąć udział w posiedzeniu Komisji Współpracy z Zagranicą Kraju Ołomunieckiego.

Spotkanie otworzył Dalibor Horák, zastępca hetmana Kraju Ołomunieckiego. Członkowie opolskiej komisji podczas oficjalnego spotkania zapoznali się z inicjatywami, jakie regiony podejmują w dziedzinie obustronnej promocji kultury, sportu, turystyki, zmniejszenia bezrobocia i poprawy infrastruktury. Pracownicy wydziału turystyki i współpracy z zagranicą urzędu ołomunieckiego zaprezentowali program dotacyjny, działający od roku 2011, na rzecz wsparcia międzynarodowych inicjatyw w kraju ołomunieckim. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 900 tysięcy koron czeskich. Opolska delegacja przekazała na ręce czeskich partnerów dwa listy z propozycjami współpracy z gmin Pokój i Dobrzeń Wielki.

Opolscy radni zwiedzili Muzeum Twierdzy Ołomunieckiej, które popularyzuje zabytki militarne i wojskowe oraz historię miasta. Muzeum współpracuje z Twierdzą w Nysie, wspólnie przygotowując projekt unijny. Podczas rozmów radnych obydwu regionów zrodził się pomysł organizacji koncertu chóru z kraju ołomunieckiego w województwie opolskim.

MKJ – DZP

Nasze serwisy