Opolanie na forum biznesu we Lwowie

Na Polsko-Ukraińskim Forum Biznesowym, które odbyło się 17 maja we Lwowie, mówiono o  polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych. O doświadczeniach opolskich mówił marszałek Andrzej Buła, który przewodniczył delegacji z regionu.

Organizatorem Forum były Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa we Lwowie.  Delegacja z naszego regionu była najliczniej reprezentowana na forum. Wraz z  marszałkiem  w forum uczestniczyli Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu Irena Pordzik, członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Roland Wrzeciono, dyrektor biura projektów strategicznych UO Grzegorz Sawicki, prezes OIG Henryk Galwas oraz grupa  opolskich przedsiębiorców.

Marszałek Andrzej Buła swoim wystąpieniem na Forum wzbudził zainteresowanie strony ukraińskiej. Prezentował m.in. gospodarkę regionu, działania OCRG oraz podział funduszy unijnych, dedykowanych przedsiębiorcom w województwie opolskim. – Kreujemy współpracę i jesteśmy od tego, żeby podpowiadać i pomagać przedsiębiorcom. Wspieramy w poszukiwaniu partnerów z zagranicy, jesteśmy ambasadorami przedsiębiorców – mówił.

W przedsięwzięciu również uczestniczyli prezesi Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – Jacek Piechota oraz Ołeksandr Szlapak, którzy podsumowali spotkanie. – Obecnie na Ukrainie odnotowuje się 3% wzrost gospodarczy. Zagraniczny inwestor obserwuje sytuację w kraju, dlatego też niezwykle istotna jest stabilność makroekonomiczna zarówno dla inwestorów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wiele dziedzin gospodarki jest otwartych na inwestorów. Po raz pierwszy dynamika eksportu do Polski jest dodatnia. Polska jest drugim partnerem Ukrainy pod względem inwestycji (800 mln $) – mówił prezes Szlapak.

Ołeg Mandiuk, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie podkreślił, że krakowski okręg konsularny jest największy w Polsce i obejmuje pięć województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. W Polsce zostało podpisanych 450 porozumień na poziomie samorządów lokalnych z partnerami ukraińskimi, w tym 1/3 podpisanych porozumień przypada na krakowski okręg konsularny. A najbardziej aktywnymi regionami we współpracy z partnerami ukraińskimi są województwo opolskie i świętokrzyskie.

Delegacja opolska spotkała się również z Konsulem Generalnym RP we Lwowie Rafałem Wolskim. Celem spotkania było omówienie dalszych możliwości współpracy z partnerami ukraińskimi.

ADS-DZP

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy