Wybierz projekt w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Na 100 zadań będą mogli głosować mieszkańcy województwa opolskiego w ramach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Początek głosowania już 9 kwietnia.

Do tej edycji zgłoszono 128 wniosków,  ale 28 z nich odrzucono – 12 z przyczyn formalnych, 16 – z powodów merytorycznych . Wśród najczęściej powtarzających się błędów były przede wszystkim:  nieodpowiednia liczba podpisów poparcia, propozycje zadań nie mieszczące się w kompetencjach samorządu województwa, nieodpowiedni formularz czy koszt realizacji zadania powyżej kwot określonych regulaminem, tj. 150 tys. zł.

W tym roku, w odróżnieniu od poprzedniej edycji, głosować nad projektami będą mogli wszyscy mieszkańcy województwa, niezależnie od wieku – ale dzieci i młodzież do 16 roku wyłącznie za zgodą rodziców.

Z zadaniami można zapoznać się na stronie internetowej https://budzet.opolskie.pl/.

– Już w pierwszej edycji mieszkańcy pokazali, że warto uczestniczyć w procesie podziału budżetu województwa opolskiego. Idea, aby zaangażować mieszkańców w decyzje, na co wydać pieniądze, sprawdza się. Teraz rozpoczyna się rywalizacja. To właśnie mieszkańcy wybiorą, to co ich interesuje – mówi marszałek Andrzej Buła.

Członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka podkreśla, że zgłoszone pomysły dotyczą wszystkich grup społecznych. – To zarówno dzieci, jak i młodzież oraz seniorzy. Pomysły dotyczą kultury, straży pożarnej, rolników czy sportu. Chcemy wydobyć pokłady zaangażowania, jakie są w naszych mieszkańcach – mówi.

Anna Kurdej-Michniewicz, członek zespołu ds. MBO, podkreśla zmianę w porównaniu z poprzednią edycją, a dotyczącą grupy która może głosować. – Wprowadziliśmy możliwość głosowania bez ograniczeń wiekowych. Każdy mieszkaniec będzie mógł głosować jeden raz na jedno zadanie subregionalne i jedno zadanie powiatowe – mówi.

Najwięcej pomysłów w ramach zadań subregionalnych zgłosili mieszkańcy subregionu głubczyckiego, prudnickiego oraz krapkowickiego. Marszałek Buła zauważa, że to właśnie w tych miejscowościach najskuteczniej głosowano w trakcie pierwszej edycji.

Przewodnicząca zespołu ds. MBO, Magdalena Stodoła, dodaje: – Jest 100 pomysłów, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Pomysłodawcy złożyli wiele propozycji dotyczących dzieci i młodzieży. Część pomysłów powiela się z tym, co było w zeszłym roku. Widać to w nazwie projektów, które zostały opisane jako druga edycja. Nawiązują one do tradycji, kultury. Każdy z wniosków został dokładnie przeanalizowany.  Sprawdzano m.in. podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod proponowanymi inicjatywami, a także możliwość realizacji, rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, zgodność z zadaniami samorządu województwa, korzyści dla mieszkańców – mówi Magdalena Stodoła.

Wartość złożonych wniosków opiewa na kwotę 13 353 402,41 zł – na realizację są 3 miliony złotych.

Głosowanie na projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację, potrwa od 9 do 29 kwietnia br. Głosować można wrzucając kartę do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych znajdujących się w każdym powiecie, elektronicznie na stronie internetowej https://budzet.opolskie.pl/ lub korespondencyjnie na adres urzędu marszałkowskiego.

Wyniki głosowania będą znane do 30 maja tego roku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy