Informacja o planowanych naborach wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza 6 naborów wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, zwanej dalej LSR.

Termin składania wniosków: od 19.04.2018r. do 08.05.2018r.

Adres strony Stowarzyszenia na której zamieszczono ogłoszenia:

http://wieshistoryczna.pl/strona/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-2018/2303

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy