EDUKO czyli razem dla kultury

Dwa konkursy grantowe, w których 180 tysięcy złotych przeznaczono na najlepsze inicjatywy, łączące sferę kultury i edukacji dzieci i młodzieży, to główne zadanie tegorocznej edycji programu EDUKO. W urzędzie marszałkowskim spotkali się zainteresowani realizacją projektów.

Jak wyjaśnia Joanna Ojdana, koordynator projektu EDUKO, do konkursów mogą przystąpić osoby fizyczne, instytucje oświatowe i kulturalne oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną oraz kulturalną w województwie opolskim. – Najbardziej istotne jest to, że musi to być projekt partnerski, łączący sferę edukacji i kultury. To pozwala na skonstruowanie bardzo ciekawych inicjatyw i co najważniejsze nauczenia się współpracy, otwartości, współtworzenia i budowania relacji międzyludzkich – tłumaczy. Jak przyznaje, doświadczenia dwóch ostatnich lat pokazują duże zainteresowanie projekatmi dla dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach, gdzie stawia się na ożywienie działalności edukacyjnej i kulturalnej.

– Rok 2016 i 2017 pokazał, że program był znakomicie odebrany przez środowisko kulturalne. Cieszy mnie to tym bardziej, że znaczna większość inicjatyw nie dzieje się w stolicy województwa, a w wielu małych miejscowościach, gdzie mogą zaprezentować się fantastyczni ludzie z fantastycznymi pomysłami – mówi Stanisław Rakoczy.

Bardzo dobre doświadczenia z EDUKO ma Ewa Kowalczyk – Lecibil z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie – Koźlu, która w ubiegłym roku wraz z partnerami (przedszkolami: nr 21 w Kędzierzynie – Koźlu, Pokrzywnicy i Reńskiej Wsi) realizowała „Wykopki talentów”. – Pod tą intrygującą nazwą kryje się założenie, że teatr można zrobić wszędzie, nawet na polu. Stąd właśnie narodził się tytuł projektu dla 170 dzieci, które być może nie mają dużego dostępu do kultury – wyjaśniła. Efektem projektu były warsztaty teatralne i plastyczne. Nawiązując do nazwy projektu, na podsumowaniu nie mogło zabraknąć ziemniaka – bohatera projektu – stąd wystawa fotograficzna przygotowana przez rodziców i dzieci.

Projekt realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 10 w Brzegu i partnerów oferował inicjatywy skupione wokół Zamku Piastów Śląskich. – Słyniemy z tego miejsca. Powstała ciekawa prezentacja na zamku i mnóstwo inicjatyw skupionych wokół jej przygotowania, tj. lekcje muzealne, przygotowanie kostiumów, warsztaty plastyczne oraz historyczne nt. renesansu i mówiące o tym, skąd właściwe się ten zamek w Brzegu pojawił. Nie zabrakło zajęć aktorskich i tanecznych – jednym słowem mnóstwo zabawy dla dzieci i ich rodziców – zachwalała Joanna Konkowska z PP nr 10 w Brzegu.

 

Ogromną energię i zaangażowanie beneficjentów programu zauważa marszałek województwa Andrzej Buła. – Nie ma większej satysfakcji, kiedy aktywność ludzi powoduje, że jesteśmy – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – „zmuszani” do przeznaczania pieniędzy na tego typu działalność. Istotne jest, aby wszyscy ludzie, którym kultura jest bliska, zainteresowali się programem EDUKO. W pierwszym konkursie, do którego nabór rozpoczyna się dzisiaj, mamy do zaoferowania 85 tys. zł. W kolejnym – w czerwcu –  kolejne 95 tys. zł – wyjaśnił marszałek.

Program EDUKO realizowany jest z pieniędzy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu województwa już trzeci rok. Jednak dotacja ministerialna jest w latach 2017 i 2018 zmniejszyła się ponad połowę, a samorząd województwa, doceniając znaczenie tych inicjatyw dla rozwoju życia kulturalnego w regionie, zwiększa swój wkład  -w tym roku dotacja z ministerstwa wynosi 135 tysięcy złotych, a z budżetu województwa – 303 tysiące. EDUKO to przede wszystkim konkursy grantowe, ale także działania szkoleniowe, informacyjne i  edytorskie.

Wszelkie informacje nt. konkursów grantowych na stronie:

http://edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/konkursy-grantowe-opolskie-eduko-2018-21.html

Nasze serwisy