Audytorzy w Opolu o zarządzaniu w samorządach

W dniach od 19 do 20 kwietnia na Opolszczyźnie gościli audytorzy z urzędów marszałkowskich całej Polski, a także z samorządów województwa opolskiego.

Przewodniczenie  w tym półroczu Konwentowi Marszałków Województw RP przez marszałka opolskiego stało się okazją do wymiany dobrych praktyk, podzielenia się doświadczeniem i omówienia tematów istotnych dla różnych środowisk zawodowych związanych z administracją samorządową. Zorganizowane z inicjatywy marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły wydarzenie, było pierwszym na Opolszczyźnie spotkaniem środowiska audytorów wewnętrznych, pracujących w administracji samorządowej. Jak podkreślił otwierając konferencję członek zarządu województwa Antoni Konopka, to temat bardzo aktualny, zarówno pod względem zmieniających się warunków funkcjonowania administracji, jak i efektów realizowanych przez nią zadań. To zagadnienia istotne nie tylko dla teoretyków czy samych audytorów. To przede wszystkim wskazanie kierunków poprawy zarządzania, sprawniejszej realizacji celów i zadań strategicznych służących mieszkańcom województw, miast i gmin. Marszałek Konopka podkreślił również, że nie ma możliwości szybkiego rozwoju bez sprawnej i wydajnej administracji.

Podczas dwóch dni konferencji dyskutowano na temat oceny efektywności zarządzania, m.in. w takich obszarach jak fundusze europejskie, zarządzanie IT, zarządzanie budżetem obywatelskim czy nieruchomościami. Zarówno audytorzy, jak i specjaliści w zakresie zarządzania, dzielili się dobrymi praktykami z uczestnikami konferencji. Dr Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, przedstawiła mechanizmy zarządzania i ryzyka w ramach RPO WO 2014-2020. Piotr Jóśko, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWO, zaprezentował zarządzanie w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, zachęcając tym samym do wdrażania tego systemu w samorządach i wskazując na oszczędności wynikające z tego dla budżetów gmin, miast, powiatów. Wśród wielu znakomitych prelegentów gościliśmy na Opolszczyźnie m.in. dr Krzysztofa Pakońskiego, który mówił o efektywności realizacji zadań bieżących samorządów. Konferencja odbyła się pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Przedstawiciele Instytutu: Katarzyna Lenczyk – Woroniecka  oraz Elżbieta Paliga brali czynny udział w wydarzeniu, również dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie audytu i zarządzania.

Nasze serwisy