Ocena efektywności zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych – konferencja dla audytorów, Opole, 19-20 kwietnia 2018 r

Województwo Opolskie od 1 stycznia 2018 r. przejęło prezydencję Konwentu Marszałków Województw RP. W związku z pełnieniem tej funkcji przez nasz region, organizowane są spotkania tematyczne oraz konferencje towarzyszące.

 Serdecznie zapraszamy audytorów wewnętrznych zatrudnionych w samorządach województwa opolskiego oraz ich jednostkach organizacyjnych do udziału w pierwszym otwartym dniu konferencji tj.: 19 kwietnia 2018r.

Konferencja odbędzie się w Opolu, Hotel DeSilva Premium Opole ul. Powolnego 10, 45-078 Opole o godzinie 10 (rejestracja od godziny 9.30).

Patronat merytoryczny: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres s.jozkow@opolskie.pl do dnia 30 marca 2018r. lub do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia proszę dokonywać na karcie zgłoszenia (poniżej).  Wszelkie informacje na temat konferencji pod tel. 77 541 6571 lub 77 541 6572.

 

Ramowy program konferencji:

I Dzień 19 kwietnia 2018r.

 

9.00-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 10.20Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego

Przywitanie gości. Prelekcja inauguracyjna – Efektywność zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego – doświadczenia i praktyka.

10.20 – 10.30 Przedstawiciel IIA Polska

Przywitanie gości. Rola audytu wewnętrznego w aspekcie wspomagania procesu zarządzania.

10.30 – 10.45Dr Agnieszka Dornfeld – Kmak Wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów.

Zarządzanie ryzykiem organizacyjnym w osiąganiu celów organizacji, a efektywność struktur administracyjnych.

10.45 – 11.05Dr Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Efektywność zarządzania środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych. Główne ryzyka w zarządzaniu programem operacyjnym w perspektywie 2014-2020 na przykładzie RPO WO 2014-2020.

11.05 – 11.20Katarzyna Lenczyk – Woroniecka CGAP, CRMA, Internal Quality Assessment Validator, Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Dyrektor Wydziału Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wskaźniki i ryzyka zarządcze związane z ich osiągnięciem na przykładzie RPOWD 2014-2020 oraz PROW 2014-2020 – podejście audytowe.

11.20 – 11.45Dr Krzysztof Pakoński CIA, CISA, Audytor Generalny Urzędu Miasta Krakowa

„Analiza efektywności wykonywania zadań bieżących JST na podstawie danych gromadzonych w procesie monitorowania”

11.45 – 12.00  –  Przerwa kawowa.

12.00 – 12.20 – Piotr Welenc CISA, CRMA, CICA

Ocena efektywności zarządzania w obszarze IT.

12.20 – 12.40 Tymoteusz Przybylski Z-ca Dyrektora ds. Oprogramowania
w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.

Korzyści zarządcze związane z wprowadzeniem Centrum Usług Wspólnych. Ryzyka
w działalności CUW.

12.40 – 13.00Elżbieta Paliga CICA, CRMA, Internal Quality Assessment Validator, Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO 27001:2014. Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Koordynator Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska.

 

Audyt wewnętrzny narzędziem weryfikacyjnym system podatków w gminie na przykładzie podatku od środków transportowych.

13.00 – 13.40 –  Przerwa obiadowa.

13.40 – 14.00  – Piotr Jóśko Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Zarządzanie ryzykiem w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją.

14.00 – 14.15 – Michalina Domańska – Zabawczuk Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Zastępca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Ocena efektywności zarządzania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego. Ryzyka związane z zarządzaniem w tym obszarze 

14.15 – 14.30 – Paweł Daroch Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów, audytor wewnętrzny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Ocena efektywności zarządzania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego. Ryzyka związane z zarządzaniem w tym obszarze.

14.30 – 14.50 – Tomasz Stempniewicz Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów, audytor wewnętrzny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Kryteria oceny efektywności zarządzania w samorządowych jednostkach kultury.

14.50 – 15.30 – Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

 

II Dzień konferencji 20 kwietnia przeznaczony jest dla audytorów zatrudnionych
w Urzędach Marszałkowskich 16 województw.

9.30 -9.35  – Przywitanie uczestników.

9.35 – 10.00Arkadiusz Talik Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

Kryteria oceny efektywności zarządzania w finansach publicznych, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

10.00 – 10.30 – Paweł Gad Internal Quality Assessment Validator, Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – Członek Koła AW JST IIA Polska.

Audyt wewnętrzny efektywności tzw. „małych zamówień”

10.30 – 11.00 Katarzyna Lenczyk – Woroniecka CGAP, CRMA, Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów, Internal Quality Assessment Validator. Dyrektor Wydziału Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Audyt Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją – główne założenia
programowe.

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa.

11.15 – 11.35 Magdalena Stodoła Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Budżet obywatelski – główne ryzyka w realizacji procedury budżetu obywatelskiego.

11.35 – 11.55 – Bożena Stoma Audytor Generalny – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy. Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów.

Audyt w obszarze budżet partycypacyjny – główne założenia programowe.

11.55 – 12.30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji.

12.30 – 13.30 – Obiad

Karta zgłoszenia

Miejsce konferencji:

Hotel DeSilva Premium, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole

Mapka – Hotel DeSilva

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy