BADANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ PROBLEMU NISKIEJ EMISJI

Informujemy, że w ramach realizacji projektu LIFE pn.: „Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Samorządach Województwa Opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL –  LIFE19 GIE/PL/000398

w dniu 21.04.2021 r. rozpocznie się

BADANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ PROBLEMU NISKIEJ EMISJI

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału.

Firma realizująca na zlecenie Zarządu Województwa Opolskiego powyższe badanie:

Grupa BST Sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice.

Celem badania jest przeprowadzenie analizy umożliwiającej wyjściową diagnozę stanu świadomości społecznej mieszkańców w dziedzinie jakości powietrza, w szczególności w zakresie problemu niskiej emisji, która będzie stanowić źródło danych o aktualnym poziomie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin województwa opolskiego

Więcej o samym projekcie – na stronie https://powietrze.opolskie.pl/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy