Niemal 50 milionów złotych na drogi lokalne

To pierwszy etap rozstrzygnięcia  przez  zarząd  województwa  konkursu  w  ramach  RPO na przebudowę i rozbudowę  dróg lokalnych. W tym etapie dofinansowanie otrzyma sześć projektów, których łączna wartość przekracza 73,5 mln zł. Ich dofinansowanie unijne wyniesie 47,4 mln zł, ale jest szansa na drugie tyle i dofinansowanie kolejnych inwestycji.

Jak mówił na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła, w tym konkursie aż 15 projektów uzyskało oceny merytoryczne powyżej 50% i dlatego zarząd województwa dopełni starań, by dofinansowanie otrzymały kolejne w rankingu projekty. Na razie pieniędzy starczyło na sześć pierwszych, ale zarząd będzie prowadził rozmowy z Komisją Europejską, by przesunąć na ten konkurs dodatkowe pieniądze. – To bardzo ważne projekty, najczęściej poprowadzenie odcinków dróg po nowym śladzie, co odciąży centra miast i wpłynie na komfort życia. Dlatego też w sposób formalny i zgodnie ze wszystkimi procedurami będziemy chcieli zwiększyć pulę dofinansowania – mówi marszałek.

Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa podkreśla, że większość tych inwestycji będzie realizowana w partnerstwie  z innymi samorządami oraz że najczęściej są to projekty  na poprawę infrastruktury drogowej wokół terenów inwestycyjnych, co było jednym z kryteriów tego konkursu. – Były  dwa najważniejsze elementy tego konkursu – pierwszym było wpisanie się inwestycji w sieć dróg w regionie, drugim – jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa – dodaje.

 

Jakie projekty będą realizowane? Oto ich lista:

1/Gmina Kędzierzyn-Koźle – Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą – projekt realizowany wspólnie z województwem opolskim, bo to budowa drogi gminnej i przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką – dofinansowanie unijne w kwocie 1 637 457,26 zł

2/Gmina Ujazd – Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową w gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – to niemal 5,5 k  przebudowanych dróg w trzech gminach – dofinansowanie w kwocie 17  187 319,29 zł

3/ Gmina Strzelce Opolskie –  Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich – projekt w partnerstwie z Powiatem Strzeleckim – dofinansowanie w kwocie 2 128 457,29 zł

4/Miasto Opole – Przebudowa dróg do terenów  – inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – to w sumie ponad 8,8 km dróg na terenie trzech gmin (przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Metalchem, rozbudowa dróg gminnych w Chróścicach i drogi w Tarnowie Opolskim)  dofinansowanie w kwocie 21  040 092,76

4/ Powiat Głubczycki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce – Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)- projekt w partnerstwie z gminami Głubczyce i Branice, obejmie 4,44 km dróg  – dofinansowanie  3 055 276,36 zł

6/Gmina Kędzierzyn-Koźle – Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego – dofinansowanie unijne w kwocie 2 300 441,18 zł.

Z kolejnymi potencjalnymi beneficjentami zarząd województwa będzie rozmawiać o dofinansowaniu unijnym około 50% wartości inwestycji – tak, by wszystkie 15 projektów można było zrealizować. Lista wszystkich piętnastu projektów – na stronie http://rpo.opolskie.pl/?p=23391

VR/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy