Pożyczki na efektywność energetyczną dla firm

16 mln zł – to pula pieniędzy na pożyczki, po które mogą sięgać przedsiębiorcy z województwa opolskiego na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej firm. Udzielać ich będzie Fundacja Rozwoju Śląska, z którą Bank Gospodarstwa Krajowego właśnie podpisał umowę w tej sprawie.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, a przeznaczone są dla mikro, małych i średnich firm z regionu. 20 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał w tej sprawie umowę z Fundacją Rozwoju Śląska na kwotę 16 mln zł w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Na podstawie tej umowy Fundacja, pełniąc rolę pośrednika finansowego, oferować będzie opolskim firmom pożyczkę na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej. Przedsiębiorcy mogą dostać na ten cel finansowanie w kwocie ponad 1,3 mln, które należy spłacić maksymalnie w ciągu 10 lat. Okres karencji może wynieść nawet 12 miesięcy.

Pożyczkę tę można przeznaczyć na projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, głębokiej modernizacji energetycznej budynków czy wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii. Warunkiem otrzymania wsparcia dla takich inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który jest elementem każdego projektu.

Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, uczestniczący  podpisaniu umowy podkreśla, że to już kolejna transza, którą wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym w imieniu samorządu województwa, przekazujemy konkretnym operatorom. – Tym razem partnerem jest Fundacja Rozwoju Śląska, nasz dobry, dobrze znany partner, więc te pieniądze na pewno zostaną dobrze wykorzystane – dodaje. Bo Fundacja Rozwoju Śląska w ofercie dla przedsiębiorców z regionu miała już  pieniądze na pożyczki z RPO. W ramach wcześniej podpisanych z BGK umów, dotyczących pożyczek na nowe produkty i usługi, dysponuje ona już łączną kwotą 46 mln zł, co wraz z wkładem własnym daje pulę  55,2 mln zł. – Do chwili obecnej udzieliliśmy już 21 małych i dużych pożyczek inwestycyjnych na kwotę ponad 4 milionów złotych – informuje prezes Fundacji Rozwoju Śląska Arnold Czech. – Pożyczki te cieszą się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Zdecydowana większość z nich udzielana jest z zerowym oprocentowaniem w ramach pomocy de minimis.

– W sumie na pożyczki dla firm z naszego regionu do chwili obecnej uruchomionych zostało 120 mln zł. Mamy nadzieję, że pieniądze te przyczynią się do poprawy funkcjonowania i rozwoju opolskich przedsiębiorstw – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. I podkreśla: – Te pieniądze to bardzo ważna pula w opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, bo jako fundusze zwrotne będą pracować na rzecz opolskich przedsiębiorców wiele lat.

Nasze serwisy