Uczą się otwartości

Na Opolszczyźnie przebywa grupa 15 niedosłyszących i głuchych dzieci z dwóch ośrodków w Kałuszu w obwodzie iwanofrankiwskim.

Ich wizyta jest efektem współpracy, którą od 2011 roku prowadzi Fundacja Piastun ze Specjalną Ogólnoświatową Szkołą w Kałuszy.

Ukraińskie dzieci przebywać będą na Opolszczyźnie przez osiem dni, wezmą udział w warsztatach, w trakcie których będą mogły zobaczyć, jak prowadzona jest nauka w opolskich szkołach integracyjnych, jakie narzędzia są używane w pracy z młodzieżą. Ich uczestnicy szukać będą wspólnych podobieństw kulturowych i historycznych, zwiedzą nasz region, będą degustować potrawy regionalne. – Tam, gdzie zawodzi słuch, staramy się oddziaływać na inne zmysły, które uruchamiają wyobraźnię – mówi Krzysztof Pawlak, koordynator projektu.

Swietłana, jedna z opiekunek goszczącej u nas młodzieży, mówiła, że z podziwem obserwuje naukę polskich dzieci w szkołach integracyjnych, widzi otwartość młodych ludzi, którzy mimo wad słuchu, potrafią współuczestniczyć w życiu społecznym. – Od was uczymy się tej otwartości – mówiła.

Wicemarszałek Roman Kolek, który spotkał się z grupą młodzieży, podkreślał, że jej potrzeby niczym nie różnią się od potrzeb zupełnie zdrowych osób. – Idziemy w rehabilitacji w dobrym kierunku, ale wiele jeszcze jest do zrobienia. My także wzorujemy się na krajach, które osiągnęły wyższe standardy leczenia, dostępności do implantów. Im lepiej będziemy się znać, tym lepsza będzie nasza współpraca, tym mniej ksenofobii – zaznaczył.

Wizyta ukraińskiej młodzieży została sfinansowana z otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez ROPS w ramach funduszy PFRON.

MS

Nasze serwisy