Tytuł „Znakomity Przywódca” dla marszałka Andrzeja Buły

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, odebrał honorowy tytuł „Znakomity Przywódca” podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. 11 listopada odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XXIII edycji Polskiej Nagrody Jakości i XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”.

Konkurs wyłaniający znakomitych przywódców odbywa się już po raz jedenasty. „Znakomite Przywództwo”, zgodnie z kryteriami konkursu, oznacza takie działanie menedżerów lub liderów, które pozwala prowadzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki.

„Celem tego konkursu jest wdrażanie zasad, które pomogą tworzeniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych menadżerów – liderów – świata nauki, praktyki, polityki i massmediów, którzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli” – czytamy w regulaminie.

 

Marszałek Andrzej Buła jest gospodarzem regionu od 2013 roku,  zarządza także  Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Wraz z objęciem  funkcji marszałka wniósł do urzędu nowy, partycypacyjny styl zarządzania, integrując i inspirując pracowników do działania. W zarządzaniu urzędem charakteryzuje go otwartość, życzliwość i szacunek wobec pracowników.

Marszałek Andrzej Buła w 2014 r. przewodził negocjacjom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i opolski program został wynegocjowany jako jeden z pierwszych. Przewodniczył także zespołowi negocjacyjnemu Kontraktu Terytorialnego. W wyniku podpisania tego dokumentu wsparcie uzyskało kilkadziesiąt strategicznych dla regionu projektów. Skala przedsięwzięć w nim zapisanych to około 10 miliardów złotych.

Andrzej Buła jest gospodarzem województwa, które w wielu rankingach jest liderem wykorzystania funduszy europejskich.

Województwo opolskie stawia na wsparcie procesów demograficznych, realizując programy i projekty skierowane do rodzin. Zmniejszanie się liczby mieszkańców i alarmistyczne prognozy demograficzne skłoniły władze regionu do opracowania programu „Opolskie dla rodziny”. Program, skierowany do mieszkańców, obejmuje wszystkie fazy życia – od narodzin do wieku senioralnego. Z inicjatywy marszałka realizowana jest  też akcja „Opolska Mama ma moc” – to kampania społeczna, angażująca środowiska kobiece w sprawy regionu.

W styczniu 2017 r., również z inicjatywy marszałka Andrzeja Buły, rozpoczęła się realizacja pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (to druga, po małopolskiej, taka inicjatywa na szczeblu regionalnym). Dzięki budżetom obywatelskim mieszkańcy mają poczucie współdecydowania o otaczającej ich rzeczywistości. Dlatego w ramach spotkań informacyjnych marszałek zachęcał mieszkańców do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. W efekcie mieszkańcy zgłosili aż 198 projektów, a liczba ponad 111 tys. głosujących pozytywnie zaskoczyła organizatorów.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy