Polski Czerwony Krzyż z Odznaką

Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” otrzymał Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Z inicjatywą uhonorowania organizacji wystąpił marszałek Andrzej Buła.

Okazją do wręczenia odznaczenia była odbywająca się w Brzegu Wojewódzka Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wręczając odznakę w imieniu marszałka, członek zarządu województwa Szymon Ogłaza podkreślał, że Polski Czerwony Krzyż poprzez swoją działalność upowszechnia idee humanitaryzmu, niosąc pomoc we wszelkich ludzkich cierpieniach, chroniąc życie i zdrowie człowieka, szanując godność ludzką.  – Również w naszym regionie dostrzegamy i doceniamy działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, który pomaga ludziom nie potrafiącym poradzić sobie z własnymi problemami. Ta działalność to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” jest docenieniem tej wspaniałej działalności – mówił Szymon Ogłaza. Prezes Zarząd Okręgowego PCK, Elwira Bury, nie kryła wzruszenia, odbierając to odznaczenie.

Odznakę otrzymał także jeden z zasłużonych, honorowych krwiodawców, Andrzej Podyma z Praszki.

Opolski Oddział Okręgowy PCK działa bardzo prężnie od samego początku, a od wielu lat czynnie współpracuje z Samorządem Województwa Opolskiego przy realizacji niektórych ze swoich zadań. Jednym z takich zadań jest organizacja Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie pn.: „Młoda Krew Ratuje Życie”, którego celem jest zachęcanie młodych ludzi do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych krwiodawców o młodzież uczącą się, oraz promocja krwiodawstwa w społecznościach lokalnych.

Nasze serwisy