Edukacja przyrodnicza inwestycją w przyszłość

Symbolicznym posadzeniem drzew podsumowano zakończony niedawno unijny projekt pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”.

W jego ramach przeprowadzono wiele działań z zakresu edukacji ekologicznej, infrastruktury przyrodniczej, inwentaryzacji gatunków, akcji informacyjno – edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych, skupionych wokół problematyki ochrony środowiska.

Jak zgodnie podkreślają partnerzy projektu, ma on dużą wartość, która jest inwestycją w przyszłość. – Projekt, którego byliśmy liderem, i który realizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami ma za zadanie uwrażliwienie i zwrócenie troski na problemy przyrodnicze – mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Jacek Suski. – Niezwykle istotna jest edukacja młodych ludzi i co za tym idzie, wzbudzanie ich zainteresowania działaniami prośrodowiskowymi. Wtedy dbanie o środowisko przychodzi im naturalnie, co ma przełożenie na ich codzienne życie i przy podejmowaniu decyzji – dodaje. Jako przykład takiego działania edukacyjnego podał cykl zajęć edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu, pn. „Ziemia jest w naszych rękach”, zorganizowanego w  Zespole Szkół w Bogdanowicach w powiecie głubczyckim, podczas którego dzieci i młodzież w ciekawy sposób poznawały różne aspekty ochrony środowiska.

Społeczne korzyści zauważa także Joanna Ptaszek, sekretarz gminy Pokój (partnera projektu) – Mówiąc o projekcie, trudno go rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wartości mierzalnych. Jego realizacja skłania nas do zwrócenia uwagi na otoczenie i ekosystem, którego część stanowimy również my sami i który jest tak ważny dla kolejnych pokoleń – mówiła.

Projekt realizowany był dwa lata – od lipca 2015 r. do czerwca 2017 r. Jego całkowita wartość wyniosła ponad 5,2 mln zł, z czego ponad 4.3 mln złotych pochodziło z funduszy unijnych. Główny cel, jaki przyświecał jego realizacji, skupił się na ochronie, przywróceniu i wzmocnieniu różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Partnerami projektu, którego liderem był Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, byli: gmina Pokój, Filharmonia Opolska, Muzeum Śląska Opolskiego oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

Nasze serwisy