Umowa podpisana, czas na konkrety

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego gościli z roboczą wizytą przedstawiciele Kraju Morawsko-Śląskiego – wicehetman Jan Krkoška oraz Iva Molnárová z wydziału współpracy.

Z Czechami spotkali się radni województwa – wiceprzewodnicząca sejmiku Elżbieta Kurek oraz Hubert Kołodziej, a także Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa.

Województwo opolskie miesiąc temu zawarło umowę o współpracy z Krajem Morawsko-Czeskim. Szymon Ogłaza podkreślał, że jest to najbliższy nasz sąsiad nie tylko geograficznie, ale historycznie, kulturowo, społecznie.

Prowadzone w Opolu rozmowy dotyczyły wspólnych przedsięwzięć związanych z turystyką, kulturą, wymianą młodzieży, infrastrukturą, lepszym pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Radny Hubert Kołodziej podkreślał, że z zawartej umowy bardzo cieszą się Głubczyce, bo otwiera ona nowe możliwości współpracy. Czesi informowali, że w ostatnim roku Górach Jesiennickich ruch turystyczny zwiększył się o 20 proc., a w całym Kraju Morawsko-Śląskim o 11 proc. (liczony na podstawie noclegów).

 

Elżbieta Kurek podpowiadała, że nowymi kierunkami współpracy powinna być turystyka zdrowotna oraz wyjazdy dla urody, a także szlak zabytków kultury sakralnej.

Ustalono, że co najmniej raz na pół roku odbywać się będą spotkania dotyczące kwestii infrastruktury drogowej, by partnerzy po obu stronach wiedzieli, jakie inwestycje są prowadzone i lepiej je synchronizowali. Zgodzono się także co do potrzeby wzajemnej wymiany informacji na stronach internetowych – Vistitopolskie.pl  i jej odpowiedniczki w Czechach. Ułatwi to potencjalnym turystom korzystanie z sieci pensjonatów i w ogóle bazy noclegowej.

Jan Krkoška mówił, że urzędnicy oraz młodzież ze szkół przygranicznych uczą się chętnie języka polskiego. Szymon Ogłaza z kolei poinformował, że odbył się pierwszy konkurs wiedzy o Republice Czeskiej, a nagrodą był pobyt kilkudniowy w Kraju Morawsko-Czeskim.

Na zakończenie spotkania zapowiedziano kolejne robocze prace już w określonych obszarach tematycznych.

MS

Nasze serwisy