Warsztaty edukacyjne w Kolonii

W dniach od 3 do 6 września odbyły się zorganizowane przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji warsztaty edukacyjne „Międzynarodowe targi ogrodnictwa i wyposażenia ogrodów SPOGA + GAFA 2017 w Kolonii.”

Uczestnicy delegacji opolskiej mieli okazję do zwiedzenia targów ogrodniczych w Kolonii, jednych z największych tego typu na świecie oraz mogli przekonać się, że temat „ogród” kryje ze sobą wiele niezliczonych aspektów. Obszar targów został podzielony na cztery wiodące tematy: garden living, garden creation & care, garden bbq und garden unique. Na  około 225 000 metrach kwadratowych prezentowało się ponad 2000 wystawców z 60 krajów świata. W targach uczestniczyło ponad 40000 zwiedzających.

Opolanie brali udział w licznych wykładach skierowanych do firm ogrodniczych i zajmujących się zagospodarowaniem terenów zieleni oraz w spotkaniach biznesowych z przedsiębiorcami obecnymi na targach. W programie szkolenia było również zwiedzanie ogrodu botanicznego „Flora” oraz wizyta w Centrum Ogrodniczym Kolonii.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy